Projecten - Presentaties

Bijeenkomst ‘De kracht van het DNA Noordwest-Holland’
Expertmeeting ‘Noord-Holland Noord beter op de kaart’
Workshop woonvisie Meppel
Regiobijeenkomst FC Zwolle en gemeente Staphorst
Dag van de Economie Regio Zwolle
Bijeenkomst Overijsselse kamerleden – bestuurders gemeenten Regio Zwolle
Ondertekening van de Intentieovereenkomst Samenwerking Economie Regio Zwolle
Startbijeenkomst Apeldoorn Perspectief
Politieke markt Apeldoorn
Jaarlijks B2B evenement Ondernemerskring Schouwen-Duiveland
Overlegbijeenkomst B&W Apeldoorn en fractievoorzitters Provinciale Staten Gelderland
Lunchbijeenkomst Economische Verkenning Rotterdam 2011
Bijeenkomst provincie Zuid-Holland, RO Café
Brainstormsessie Programma Werk gemeente Apeldoorn
Discussiebijeenkomst rapport Jonge vlucht in Apeldoorn
Stedendriehoek, bijeenkomst ‘Krimp aan de horizon’
Netwerkbijeenkomst SOB Delft
Provinciale Staten Zuid-Holland
Vormvrije avond gemeenteraad Zoetermeer
Kennisdiner Kennisfestival Zuid-Holland
Persbriefing Economische Monitor Zuid-Holland 2009
Lunchbijeenkomst Provincie Zuid-Holland
Middagseminar ‘Toegevoegde waarde van LISA’
Expertmeeting Arbeidsmarktinformatie SURFfoundation
Oost-Brabant Vastgoed 2009
Science and Technology Summit
Expert meeting Economische Verkenning Rotterdam 2008
Bijeenkomst Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Rotterdam
EZ-bijeenkomst ‘Pieken onthuld’
Gemeente Enschede, expertmeeting Economische Visie
Provincie Zuid-Holland, lunchbijeenkomst
Regional Science Association Nederland, Najaarsdag 2006
KvK Gooi en Eemland, Discussiebijeenkomst gemeentelijke herindeling
CWI Nederland, Jaarcongres
CWI Nederland, Discussiebijeenkomst
Stedendriehoek, Regio Twente, Provincie Overijssel; Bezoek Leden Tweede Kamer
Gemeente Arnhem
Stichting Samenwerkingsverband Vitaal en Ondernemend Flevoland
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Bezoek Tweede Kamerleden.
ASRE Amsterdam School of Real Estate
Nederland Kennisland Jaarvergadering 2004
Ministerie van Economische Zaken
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
SBV School of Real Estate
Gemeente Apeldoorn. Expert meeting Economie, Raadswerkgroep Vernieuwing MOP
Discussiebijeenkomst Ministerie van Economische Zaken
Discussiebijeenkomst afdelingen RO en EZ gemeente Den Haag
Bijeenkomst NEPROM, Commissie Commercieel Vastgoed
Congres Elsevier: ‘Toplocaties; Waar is nog ruimte voor werk?’

Terug naar boven

Presentatie
Alkmaar, 26 april 2012

Op een bijeenkomst met 150 deelnemers uit de lokale en regionale overheid, intermediaire organisaties en het bedrijfsleven heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de economie van de regio. Daarbij werd de brochure ‘Kansenregio Noordwest-Holland’ gepresenteerd.

Terug naar boven

Presentatie
Alkmaar, 7 maart 2012

Op een bijeenkomst met ruim vijftig deskundigen op het gebied van economie en arbeidsmarkt heeft Peter Louter een presentatie gehouden over het onderzoeksrapport ‘Regionaal-economische analyse Noord-Holland Noord’. Onder leiding van Pieter van Ree van Royal Haskoning vond vervolgens een discussie plaats over de uitkomsten en de implicaties daarvan voor de regio.

Terug naar boven

Presentatie
Meppel, 24 januari 2012

De gemeente Meppel gaat een Woonvisie opstellen. Ten behoeve daarvan is onder andere een workshop over de woningmarkt gehouden met diverse stakeholders, onder ander vanuit de gemeente Zwolle en lokale makelaars. Peter Louter heeft daarin een presentatie gehouden over de demografische en economische perspectieven van de gemeente.

Terug naar boven

Presentatie
Zwolle, 2 december 2011

FC Zwolle organiseert zes maal per jaar regiobijeenkomsten in samenwerking met gemeenten uit de regio, deze keer met de gemeente Staphorst. Peter Louter heeft daarin een presentatie gehouden over de economie van de as Zwolle-Staphorst-Meppel, een economisch sterk gebied langs de A28.

Terug naar boven

Presentatie
Zwolle, 4 november 2011

De regio Zwolle bestaat uit 16 gemeenten, die economisch gaan samenwerken. Daarbij zijn onder andere zes kansrijke clusters afgebakend. Op een bijeenkomst met honderd deelnemers uit de lokale en regionale overheid, intermediaire organisaties en het bedrijfsleven heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de economie van de regio.

Terug naar boven

Presentatie
Dalfsen, 30 september 2011

Bij een bijeenkomst tussen burgemeesters en wethouders van de 16 gemeenten uit de regio Zwolle en Eerste en Tweede Kamerleden uit de regio heeft Peter Louter inzicht gegeven in de kansen en bedreigingen in de regio Zwolle.

Terug naar boven

Presentatie
Zwolle, 10 september 2011

Op 10 september 2011 hebben alle burgemeesters uit de regio Zwolle een intentieovereenkomst ondertekend om meer samen te gaan werken op economisch gebied. Naar aanleiding van een rapport over de economie en de arbeidsmarkt in Zwolle en de regio heeft Peter Louter een presentatie gegeven over de regio, alsmede een korte evaluatie van de economische investeringsagenda van de regio.

Terug naar boven

Presentatie
Apeldoorn, 11 januari 2011

Bij de startbijeenkomst van Apeldoorn Perspectief heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de ‘toekomstbestendigheid van Apeldoorn’. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Jonge vlucht in Apeldoorn’en nadere uitwerkingen daarna op het gebied van economie, arbeidsmarkt en demografie.

Terug naar boven

Presentatie
Apeldoorn, 2 december 2010

Op de ‘politieke markt Apeldoorn’ worden over verschillende thema’s presentaties gehouden voor de gemeenteraad van Apeldoorn. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor het publiek. Peter Louter heeft hier een presentatie gehouden over het onderzoek Jonge vlucht in Apeldoorn.

Terug naar boven

Presentatie
Zierikzee, 15 oktober 2010

Jaarlijks presenteert de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland een business-to-business bijeenkomst die wordt bezocht door ongeveer 500 ondernemers. Peter Louter heeft hier een presentatie gehouden met als thema ‘Wonen en werken in Schouwen-Duiveland’.

Terug naar boven

Presentatie
Apeldoorn, 12 oktober 2010

Regelmatig vindt overleg plaats tussen B&W van de gemeente Apeldoorn en de fractievoorzitters van Provinciale Staten van Gelderland. Dit maal stond het onderzoek Jonge vlucht in Apeldoorn en, meer in het algemeen, de economische kansen en bedreigingen voor Apeldoorn centraal. Naar aanleiding van een presentatie van peter Louter is daarover van gedachten gewisseld.

Terug naar boven

Presentatie
Rotterdam, 27 september 2010

Samen met Sergej Bulterman van Bureon heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de voorlopige resultaten van het onderzoek voor de Economische Verkenning Rotterdam 2011. Naast drie wethouders van de gemeente Rotterdam waren daarbij alle participanten aan de EVR aanwezig.

Terug naar boven

Presentatie
Den Haag, 22 september 2010

Regelmatig organiseert de Provincie Zuid-Holland discussiebijeenkomsten onder de noemer ‘RO Café’. Bij de drukbezochte bijeenkomst (150 aanwezigen) met als thema ‘Bevolkingskrimp in Zuid-Holland’ heeft Peter Louter een presentatie gehouden. Daaruit bleek onder andere dat bevolkingskrimp niet alleen een thema vormt voor nationaal perifeer gelegen gebieden, maar dat ook delen van Zuid-Holland, zoals bijvoorbeeld Voorne-Putten er mee te kampen (gaan) hebben.

Terug naar boven

Presentatie
Ugchelen, 5 juli 2010

Met vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven is, naar aanleiding van een presentatie van Peter Louter, een brainstormsessie gehouden over de uitdagingen waar Apeldoorn voor staat op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

Terug naar boven

Presentatie
Apeldoorn, 24 juni 2010

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Jonge vlucht in Apeldoorn heeft Peter Louter een presentatie gehouden voor verschillende afdelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, demografie en ruimtelijke ordening bij de gemeente Apeldoorn.

Terug naar boven

Presentatie
Zutphen, 17 juni 2010

Op verzoek van de Stedendriehoek, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen heeft Peter Louter op de bijeenkomst ‘Krimp aan de horizon’ een presentatie gehouden over demografische ontwikkelingen in de regio.

Terug naar boven

Presentatie
Delft, Hogeschool INHolland, 18 mei 2010

Op een door het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven Delft georganiseerde netwerkbijeenkomst heeft Peter Louter de highlights uit het onderzoek ‘De Delftse arbeidsmarkt in beeld; Stand van zaken en toekomstperspectief’ gepresenteerd.

Terug naar boven

Presentatie
Den Haag, 10 maart 2010

Voor de commissie Economie van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland en diverse genodigden uit het bedrijfsleven heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de Economische Monitor Zuid-Holland 2009.

Terug naar boven

Presentatie: De economie van Zoetermeer in beeld
Zoetermeer, 23 november 2009

In een bijeenkomst met de gemeenteraad van Zoetermeer en het Zoetermeers bedrijfsleven heeft Peter Louter een presentatie gehouden over het door Bureau Louter opgestelde onderzoeksrapport ‘De economie van Zoetermeer in beeld’. Op basis daarvan is gediscussieerd over het economisch beleid van de gemeente Zoetermeer.

Terug naar boven

Presentatie: Monitor voor de Kenniseconomie
Oestgeest, 23 november 2009

Als afsluiting van het Kennisfestival, gehouden in het Corpus in Oestgeest, heeft een kennisdiner plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit het bestuur en het bedrijfsleven uit de provincie Zuid-Holland. Peter Louter heeft daar een presentatie gehouden over ‘De monitor voor de Kenniseconomie’, één van de drie onderdelen van de Economische Monitor Zuid-Holland 2009.

Terug naar boven

Presentatie: Economische Monitor 2009
Den Haag, 23 november 2009

Bij een persbriefing over de Economische Monitor Zuid-Holland 2009 heeft Peter Louter van Bureau Louter een presentatie gehouden over de Economische Monitor Zuid-Holland 2009. Daarnaast waren er presentaties van gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie en van Nico van Buren, directeur van de Kennisalliantie Zuid-Holland.

Terug naar boven

Presentatie: Economische Monitor 2009
Den Haag, 12 oktober 2009

Naar aanleiding van het verschijnen van de Economische Monitor Zuid-Holland 2009 heeft Peter Louter op een drukbezochte bijeenkomst een vooruitblik gegeven op de belangrijkste uitkomsten. Aanwezig waren medewerkers van de afdeling Economie, de afdeling Ruimte en diverse externe genodigden.

Terug naar boven

Presentatie: LISA data voor ruimtelijk-economisch onderzoek
Utrecht, 4 juni 2009

Op uitnodiging van de Stichting LISA heeft Peter Louter een presentatie gehouden over ruim 15 jaar ervaring met het gebruik van LISA-gegevens voor onderzoek.

Terug naar boven

Presentatie: Onderwijs en arbeidsmarkt: Regionale context
Utrecht, 14 mei 2009

Op uitnodiging van de SurfFoundation was Peter Louter één van de sprekers op een expertmeeting over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de presentatie van Peter Louter stond vooral de ruimtelijke context van die relatie centraal.

Terug naar boven

Presentatie: De economische kracht van Brabant
Eindhoven, 23 april 2009

Op een door Management Producties georganiseerde dag ‘Oost-Brabant Vastgoed’, bezocht door mensen uit de vastgoedwereld en mensen uit het gemeentelijk en provinciaal beleid en bestuur heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de economische kracht van Brabant. Hoewel sprake is van grote economische potenties, is de regio ook sterk conjunctuurgevoelig en ondervindt daarom meer dan gemiddeld de negatieve effecten van de kedietcrisis.

Terug naar boven

Presentatie: Technomonitor, onderdeel arbeidsmarkt
Amsterdam, 11 november 2008

Samen met ResearchNed en Q Delft heeft Bureau Louter in opdracht van het Platform Bèta Techniek de Technomonitor 2008 opgesteld. Deze is gepresenteerd tijdens de Science and Technology Summit 2008. Peter Louter heeft daarbij de presentatie van het onderdeel (regionale) arbeidsmarkt voor zijn rekening genomen.

Terug naar boven

Presentatie: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Rotterdam, 15 september 2008

Als input voor de Economische Verkenning Rotterdam 2008 is een expert meeting over de arbeidsmarkt gehouden. Daarin heeft Peter Louter als kick-off een presentatie gehouden van de belangrijkste resultaten uit enkele in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam uitgevoerde onderzoeken naar ontwikkelingen op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Terug naar boven

Presentatie: Statistische bouwstenen MLTP 2008-2011
Rotterdam, 23 april 2008

Op verzoek van de Kamer van Koophandel Rotterdam heeft Bureau Louter een economisch profiel opgesteld van het gebeid van de Kamer van koophandel Rotterdam en de verschillende deelgebieden daarbinnen. Daarover is door Peter Louter een presentatie gehouden bij een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de Kamer.

Terug naar boven

Presentatie: Nulmeting Pieken in de Delta monitor
Amersfoort, 2 april 2008

In het kader van het Pieken in de Delta onderzoek is door Bureau Louter in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het onderzoek ‘Nulmeting Pieken in de Delta’ uitgevoerd. Op een grote manifestatie met 400 deelnemers uit de top van bestuurlijk en ondernemend Nederland is dit onderzoek gepresenteerd door Peter Louter. Vervolgens werd door Minister Van der Hoeven voor elk van de zes programmagebieden de top-3 bekendgemaakt van projecten die een financiële bijdrage van het ministerie ontvangen.

Terug naar boven

Presentatie: Economie en arbeidsmarkt Enschede
Enschede, 14 mei 2007

Naar aanleiding van het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt Enschede’ van Bureau Louter is een workshop gehouden met als doel bouwstenen te leveren voor een op te stellen economische visie voor de gemeente Enschede. Als aftrap is door Peter Louter een presentatie gehouden over de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Terug naar boven

Presentatie: Relatie Economie en Ruimte
Den Haag, 13 december 2006

Naar aanleiding van de ‘Economische Monitor Zuid-Holland 2006’ heeft Peter Louter voor een drukbezochte lunchbijeenkomst een presentatie gehouden over de belangrijkste resultaten van de monitor. Aanwezig waren medewerkers van de afdeling Economie, de afdeling Ruimte en een aantal genodigden.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Terug naar boven

Presentatie: Stationslocaties en kantoorontwikkelingen in Nederland
Utrecht, 15 november 2006

Op het najaarscongres van de Nederlandstalige Regional Science Association (RSA) met de titel ‘Het belang van stationslocaties voor de stad’ was Peter Louter één van de sprekers. In zijn presentatie is hij ingegaan op de ontwikkeling van kantoren op stationslocaties en snelweglocaties in de periode 1989-2005, zowel wat betreft de ontwikkeling van de hoeveelheid verhuurd kantooroppervlak als wat betreft de ontwikkeling van het leegstandspercentage.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Terug naar boven

Presentatie: Ruimtelijk-economische schets Gooi en Vechtstreek
Baarn, 14 november 2006

Naar aanleiding van het verschijnen van het door Bureau Louter opgestelde rapport ‘Ruimtelijk-economische schets Gooi en Vechtstreek’ is een discussiebijeenkomst gehouden. Peter Louter heeft daar een presentatie gehouden, waarop werd gereageerd door gedeputeerde Moens van de Provincie Noord-Holland.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Terug naar boven

Presentatie: CWI Arbeidsmarktprognoses 2006-2011
Samen met Cor Jacobi (CWI)
Doorn, 15 juni 2006

Op het CWI Jaarcongres, waaraan door Bureau Louter inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie is verleend, zijn door Cor Jacobi (CWI Hoofd kennisunit Arbeidsmarkt Check) en Peter Louter de CWI Arbeidsmarktprognoses gepresenteerd. Louter nam daarbij de regionale werkgelegenheidsprognoses voor zijn rekening.

Terug naar boven

Presentatie: Ruimtelijk-economische ontwikkeling en regionale arbeidsmarktmodellen
Amsterdam, 19 januari 2006

Op uitnodiging van CWI Nederland heeft Peter Louter een presentatie gehouden over ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland. Aanwezig waren medewerkers van het hoofdkantoor van CWI en medewerkers uit de districten.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Terug naar boven

Presentatie: Triple A-verbindingen en A1
Apeldoorn, 14 oktober 2005

Bij een bijeenkomst met bestuurders (burgemeesters, wethouders) van gemeenten langs de A1, gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel en leden van de Tweede Kamer heeft Peter Louter de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘Triple A-verbindingen en A1’.

Terug naar boven

Presentatie: Arnhem kantorenstad?
Arnhem, 13 oktober 2005

Op een symposium met experts op het gebied van bedrijfsonroerend goed en vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem heeft Peter Louter een presentatie gehouden over de kantorenmarkt in Arnhem. De belangrijkste conclusie luidt dat het doorrekenen van de vier nieuwe Lange Termijn scenario’s (uit 2004) van het Centraal Planbureau tot een aanzienlijk lagere inschatting van de vraag naar kantoorruimte leidt dan bij de oude Lange Termijn scenario’s (uit 1997).

Terug naar boven

Presentatie: Economische ontwikkelingen in en rond Almere
Almere, 19 januari 2005

Op het symposium ‘Globalisering ..of..? Welke nieuwe wegen leiden naar welvaart en welzijn’ heeft Peter Louter een presentatie gehouden over te verwachten ontwikkelingen in Flevoland in het algemeen en Almere in het bijzonder tot 2020. Ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur zijn noodzakelijk. Louter stelde voor om een wegverbinding aan te leggen tussen Almere en Durgerdam (Amsterdam-Noord), waar deze aan kan takken aan de ringweg (A10).

Terug naar boven

Presentatie: Pieken in de Delta: Selectie van economische kerngebieden
Apeldoorn, 23 augustus 2004

Naar aanleiding van een bezoek van Tweede Kamerleden aan de Stedendriehoek heeft Bureau Louter een presentatie gehouden over de criteria die ten grondslag liggen aan de keuze van economische kerngebieden. Daaraan lag het onderzoek ‘Economische presentaties van de Stedendriehoek’ ten grondslag.

Terug naar boven

Gastcollege: Ruimtelijke economie en locatiefactoren
Amsterdam, 21 april 2004

De ASRE Amsterdam School of Real Estate is een post-doc opleiding op het terrain van Vastgoedkunde. Het gastcollege betrof de invloed van locatiefactoren op verschillen in economische ontwikkeling tussen locaties en regio’s.

Terug naar boven

Presentatie: De A2 in Kennisland
Amsterdam, 8 april 2004

Op de jaarvergadering van de Stichting Nederland Kennisland heeft Bureau Louter een presentatie gehouden over de A2 als ‘kennisas’. Daarbij werden de regio’s langs de A2 beschouwd naar hun economische kracht, groeiprestaties en kennisintentensiteit.

Terug naar boven

Presentatie: De economische hittekaart van Noordwest-Europa
Den Haag, 15 januari 2004

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘De economische hittekaart van Noordwest-Europa’ is door het Ministerie van Economische Zaken een discussiebijeenkomst georganiseerd onder voorzitterschap van Marcel van Wijk. Peter Louter heeft daar een presentatie gehouden over het in opdracht van het ministerie van economische Zaken uitgevoerde project ‘De economische hittekaart van Noordwest-Europa’.

Terug naar boven

Presentatie: Een economisch rapport voor Centraal Gelderland
Arnhem, Hotel en Congrescentrum Papendal, 17 december 2003.

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland heeft Bureau Louter verzocht een lezing te houden op de lunchbijeenkomst ‘Wanneer komt ondernemend Gelderland uit het dal’. Daarin werd ingegaan op de economische prestaties van Centraal Gelderland, met een onderscheid naar de drie deelregio’s (Arnhem, Nijmegen en Achterhoek).

Terug naar boven

Gastcollege: Ruimtelijk-economische dynamiek in Nederland
Amsterdam, 30 oktober 2003

De SBV School of Real Estate is een post-doc opleiding op het terrein van Beleggings- en Vastgoedkunde. Jaarlijks volgen veertig mensen die al een werkkring hebben, deze opleiding. Het gastcollege betrof ruimtelijk-economische dynamiek in Nederland, met een accent op de kantorenmarkt.

Terug naar boven

Presentatie: Apeldoorn in perspectief
Apeldoorn, 15 april 2003

In het kader van het op te stellen Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2010 (MOP) is op 15 april een expert-meeting van de Raadswerkgroep Vernieuwing MOP gehouden. Naast leden van de gemeenteraad namen daaraan ook bedrijven, instellingen en organisaties uit Apeldoorn deel. Bureau Louter heeft ten behoeve van de expert-meeting een presentatie gehouden.

Terug naar boven

Presentatie: De economische hittekaart van Nederland
Den Haag, 27 maart 2003

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘De economische hittekaart van Nederland’ is door het Ministerie van Economische Zaken een discussiebijeenkomst georganiseerd onder voorzitterschap van Jan-Kees Hensems. Er waren presentaties van Peter Louter over ruimtelijk-economische trends in Nederland en van Herm van der Beek van het Ministerie van Economische Zaken over beleidsimplicaties van het onderzoek.

Terug naar boven

Presentatie: Den Haag in perspectief
Den Haag, 12 februari 2003

In opdracht van de gemeente Den Haag is door Yap Hong Seng van PAU bv een ‘denktank’ geformeerd die de gemeente moet bijstaan bij het vormen van een strategische toekomstvisie op ruimtelijk en economisch gebied. In het kader daarvan is door Bureau Louter een presentatie gehouden over de economische ontwikkelingen in Den Haag.

Terug naar boven

Presentatie: Toplocaties en ruimtelijk-economische dynamiek
Tilburg, 4 december 2002

Op uitnodiging van de NEPROM heeft Bureau Louter een presentatie gehouden over belangrijke ruimtelijk-economische ontwikkelingstrends en hun betekenis voor commercieel vastgoed.

Terug naar boven

Presentatie: Economische toplocaties 2002
Den Haag, 23 oktober 2002

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Toplocaties 2002’, dat is verschenen in Elsevier 43, 23 oktober 2002, is door Bureau Louter een presentatie gehouden met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

publicaties-bureaulouter
publicaties-tno-inro
publicaties-erasmusuniversiteit
tijdschriften-en-boeken
tijdschriften-en-boeken