Projecten - Benchmarking

Periodiek:
     
 Bureau Louter/Elsevier Toplokaties2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
 
 Beste woongemeenten (Elsevier)2021
  2020
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
 
 Serie TechnologiepocketsTechniek in Limburg
  Techniek in de regio Rotterdam
  Techniek in Zuidoost-Brabant
  Techniek in Twente
  Techniek in de regio Amsterdam
  Techniek in Arnhem-Nijmegen
  Techniek in Haaglanden

Overig:
Migratieanalyse Zoetermeer
Dashboard Economie Oss (DEO)
Sociaal-Economische Positie Oosterhout
Sociaal-Economische Positie Houten
Economische positie Deventer
Economische prestaties en relatiepatronen Noord-Veluwe
Binnenstadsprofiel Groningen
Binnenstadsprofiel Veenendaal
Binnenstadsprofiel Maastricht
Woonaantrekkelijkheid Terneuzen
Binnenstadsprofiel Enschede
Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden
Woonaantrekkelijkheidscan Tholen
Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
Economische prestaties van gemeenten en regio's in de bouwsector
Woonaantrekkelijkheid van Maastricht: gemeente en buurten
Werk maken van de bijstand in Zwolle
Relatiepatronen in Noord-Groningen
Regioprofielen voor Cobouw
Het aerospace cluster in Zuid-Holland
Een economische foto van Katwijk. Facts & figures over de economie van Katwijk en over relaties met de omgeving
Relatiepatronen Hardenberg-Zwolle
(Top)sectoren in Zuidwest-Nederland
De woonaantrekkelijkheid van buurten in Vianen
Vitaliteitscans Doetinchem en Oude IJsselstreek
Vitaliteitscans en woonaantrekkelijkheidscans Leidse regio
Vitaliteitscans Noord-Veluwe
Ruimtelijke verschillen in woonaantrekkelijkheid voor senioren
Woonaantrekkelijkheidscans selectie Noord-Hollandse gemeenten en Almere
Woonaantrekkelijkheid en arbeidsmarktrelaties Gorinchem
Vitaliteitsscans en woonaantrekkelijkheidsscans regio Zwolle
Economisch profiel Kamer van koophandel Rotterdam
Kamers in profiel; De economie van Kamers van Koophandel vergeleken
Triple A-verbindingen en A1
Economische presentaties van de Stedendriehoek
Een economisch rapport voor Deventer
Quick-scan economie Apeldoorn

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Nadat Bureau Louter gedurende twee jaar het onderzoek Economische Toplocaties in eigen beheer is blijven uitvoeren, zijn de resultaten van de versie van 2021 weer gepubliceerd in Elsevier Weekblad. In maar liefst 29 pagina's vol illustraties en ranglijsten (voor gemeenten en regio's) is verslag gedaan van de economische prestaties van de totale bedrijvigheid, de economische prestaties van het midden- en kleinbedrijf (MKB: bedrijven en instellingen met minder dan vijftig werknemers) en het aantal startende bedrijven, steeds met een onderscheid naar typen economische activiteiten. Als voorbeeld staat hieronder het kaartbeeld van de gemeentelijke economische prestaties van het MKB. Nummer één Bunnik, wordt gevolgd door Woerden, Gorinchem, Oisterwijk en Nijkerk.

Economische prestaties MKB

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: In eigen beheer

Evenals vorig jaar heeft Bureau Louter dit jaar Economische Locaties in eigen beheer uitgebracht. In het rapport staan weer de gebruikelijke resultaten voor de economische prestaties van de totale bedrijvigheid. Daarnaast zijn ranglijsten opgesteld voor het midden- en kleinbedrijf en is een monitor sociaal-economische dynamiek opgesteld voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De sociaal-economische dynamiek kan ook worden gevolgd door de tijd doordat Bureau Louter tijdreeksen heeft opgesteld sinds 2005, uiteraard gecorrigeerd voor gemeentelijke herindelingen. Als illustratie staat in de onderstaande kaart de ontwikkeling van de sociaal-economische dynamiek in de periode 2005-2019 (gebaseerd op tien kernindicatoren). De top-10 van gemeenten naar verbetering van de totaalscore bestaat uit respectievelijk Wierden, Amsterdam, Rijssen-Holten, Urk, Someren, Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Kampen en Boekel, vooral de grote steden uit de Randstad en gemeenten uit Overijssel hebben dus een sterke verbetering gerealiseerd.

Verandering score Sociaal-Economische Dynamiek, 2005-2019

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: In eigen beheer

De gemeentelijke ranglijst voor economische prestaties 2019 (gebaseerd op gegevens voor 2018) wordt aangevoerd door Son en Breugel, gevolgd door Haarlemmermeer en 's-Hertogenbosch. Op regionaal niveau vormen de stadsgewesten van Amsterdam, Utrecht en Zwolle de top-3. Aan drie thema's is in deze jaargang specifieke aandacht besteed, namelijk:

 • de economische prestatie van binnensteden
 • de economische prestaties van het MKB (bedrijven tot vijftig arbeidsplaatsen)
 • een monitor sociaal-economische dynamiek, gebaseerd op 25 indicatoren

In totaal zijn 81 binnensteden onderscheiden. De hoogste economische prestaties resulteren voor respectievelijk Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Daarbij is wel sprake van duidelijke verschillen in economische specialisaties. Zo scoort van alle binnensteden de Haagse binnenstad bijvoorbeeld het hoogst op ' bestuursfunctie', de Rotterdamse binnenstad op 'kantoorfunctie' en de Amsterdamse binnenstad op 'vrije tijd en cultuur'.
Opvallend bij de ranglijst voor economische prestaties van het MKB is dat deze, in tegenstelling tot de ranglijst voor de totale economische prestaties, niet wordt overheerst door steden. De top-3 bestaat uit Son en Breugel, Oisterwijk en Goes. Van de 28 door Bureau Louter onderscheiden kernsteden neemt Amsterdam de hoogste positie in (op plaats 6 op de totale gemeentelijke ranglijst), gevolgd door Haarlemmermeer (plaats 26) en 's-Hertogenbosch (plaats 28). Ook hier is er weer sprake van verschillen in economische specialisaties. De regionale top-3 wordt gevormd door stadsgewest Amsterdam, stadsgewest Amersfoort en het landelijk gebied Boxtel/Bladel e.o. Voor de periode 2005-2018 is de ontwikkeling van de sociaal-economische dynamiek bepaald, gebaseerd op economische en demografische ontwikkelingen, op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en in de welvaart. Per jaar is de ranglijst voor een totaalscore opgesteld. De top-3 voor 2019 wordt gevormd door Houten, Utrecht en Lansingerland, terwijl de sterkste verbetering sinds 2005 heeft plaatsgevonden in Haarlem, Amsterdam en Urk. Als illustratie is in het rapport een 'monitor sociaal-economische ontwikkeling Delft' opgenomen. In onderstaande figuur staat de eindscore per jaar voor Delft en een benchmarkgroep (de steden Amersfoort, Haarlem, Leiden, Hilversum en Dordrecht).

Eindscore Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Delft en benchmarksteden

Toelichting: De 'score' is bepaald als rapportcijfer. In elk jaar is het gemeentelijk gemiddelde gelijk aan 6.5. De 'positie' is bepaald ten opzichte van alle 355 gemeenten in Nederland.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Dit jaar staan, naast de gebruikelijke ranglijsten voor de economische prestaties van gemeenten en regio's, voor zover wij weten voor het eerst in Nederland, de economische prestaties van stationslocaties (het gebied binnen een straal van 500 meter van een treinstation) centraal. Voor de in totaal 392 stationslocaties van nog operationele treinstations is de werkgelegenheidsdichtheid bepaald als basis voor een rangordening. Tevens zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd (vanaf 1996) en is een onderscheid gemaakt naar vijf brede economische sectoren. Wat hun economische functie betreft zijn er namelijk verschillende typen stationslocaties. Niet alleen is gekeken naar individuele stationslocaties, maar ook naar verschillen tussen typen stationslocaties en zijn verschillen in het relatief belang van stationslocaties tussen gemeenten en regio's bepaald.

In de top-20 van stationslocaties naar hun werkgelegenheidsdichtheid staan twaalf maal stationslocaties uit de vier grote steden (waarvan negen zelfs in de top-10, aangevuld met het Centraal Station in Leiden). Veelal zijn vooral informatiegeoriënteerde activiteiten (de 'kantorensector') sterk vertegenwoordigd in deze top-20, soms de non-profit sectoren (vooral grote ziekenhuizen; zie Leiden Centraal, Amsterdam Holendrecht en Maastricht Randwyck) of personengeoriënteerde activiteiten (zoals winkels en vrijetijdsactiviteiten; zie Amsterdam Centraal Station en Eindhoven).

Top-20 stationslocaties naar arbeidsplaatsen per vierkante kilometer, 2017

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In het jaarlijks in opdracht van Elsevier Weekblad uitgevoerde onderzoek naar economische toplocaties stond dit jaar de toegevoegde waarde centraal. Al in 1998 is onderzoek van Bureau Louter naar de Toegevoegde Waarde van locaties (postcodes) en naar andere ruimtelijke eenheden (zoals de A2-as) verschenen in Elsevier. Bijna twintig jaar na dato is dit type onderzoek herhaald.
Naast analyses van de toegevoegde waarde per inwoner en de arbeidsproductiviteit (de toegevoegde waarde per arbeidsplaats) op het niveau van gemeenten en regio's zijn ook ranglijsten opgesteld van de vierkante kilometer met de hoogste toegevoegde waarde (Amsterdam-Arena gebied) en het 10 vierkante kilometer gebied met de hoogste toegevoegde waarde (Amsterdam Centrum, gevolgd door Rotterdam Centrum, Den Haag Centrum, Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam Zuidas). Naast de totale bedrijvigheid is ook nog onderscheid gemaakt naar typen bedrijvigheid (materiaalgeoriënteerd, informatiegeoriënteerd en personengeoriënteerd).

Het toegevoegde waarde landschap van Nederland

Top-20 vierkante kilometers met hoogste toegevoegde waarde

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In de jaarlijkse, in opdracht van weekblad Elsevier opgestelde, ranglijst met economische prestaties van gemeenten, is dit jaar aandacht besteed aan regionale kernen en aan regionale arbeidsmarktontwikkelingen (verschillen in werkloosheid en participatie op de arbeidsmarkt). Aan de hand van verschillende indicatoren is een typologie van kernsteden en regionale kernen opgesteld. Daaruit kwam onder andere een Hartstad naar voren: een verzameling stedelijke kernen met een specialisatie in kennisintensieve diensten.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Naast de gebruikelijke ranglijsten en kaartbeelden met economische prestaties van gemeenten en regio's bevat het rapport van dit jaar twee 'special topics', namelijk:

 • De Nieuwe Zeven Provinciën: een nieuwe indeling van Nederland in zeven gebieden en een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen die gebieden.
 • Ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de winkelmarkt. Op beide markten is sprake van ingrijpende veranderingen ten opzichte van het verleden, onder andere minder groei en meer transformatie. Ingegaan wordt op huidige regionale verschillen en op verschillen in kansen en bedreigingen. In de figuur staan de leegstandspercentages van winkelruimte per gemeente.De Nieuwe Zeven Provinciën: een nieuwe indeling van Nederland in zeven gebieden en een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen die gebieden.
Daarnaast worden regionale lange termijn ontwikkelingen (de afgelopen 25 jaar) in indicatoren als de werkgelegenheid, de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit en de kennisintensiteit van de bedrijvigheid beschreven. Daarbij wordt een accent gelegd bij een aantal trendbreuken sinds het begin van de kredietcrisis (eind 2008). Andere thema's die aandacht krijgen in het rapport zijn regionale verschillen in het aantal starters en trends daarin en de ontwikkeling van de werkloosheid.

Leegstandspercentage winkelruimte per gemeente

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In de jaarlijkse, in opdracht van weekblad Elsevier opgestelde, ranglijst met economische prestaties van gemeenten, valt dit jaar de sterke stijging van de grote steden Amsterdam en Rotterdam en het gebied aan de westzijde van Eindhoven op. De regio Eindhoven neemt dit jaar ook de eerste plaats in op de ranglijst van 46 gebieden. Die 46 gebieden staan centraal in deze versie van Economische Toplocaties. Er zijn sociaal-economische regioprofielen opgesteld aan de hand van een groot aantal ‘rubrieken’ (naast economie ook innovatiepotentiaal, ruimte voor ondernemen, ligging en infrastructuur, woonaantrekkelijkheid, welvaart, demografie en arbeidsmarkt).

Klik hier voor een voorbeeld van een sociaal-economisch regioprofiel

Aan de hand de scores op de acht profielen is gekomen tot een clustering in tien typen gebieden (zie het kaartbeeld). In het rapport is een en ander toegelicht. Daarin staan ook de profielen voor alle 46 gebieden volgens de stadsgewestindeling van Bureau Louter.

Een indeling van regio’s naar tien typen

Klik hier om het rapport te bestellen.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In het traditionele jaarlijkse onderzoek naar Economische Toplocaties van Bureau Louter voor weekblad Elsevier neemt Haarlemmermeer dit jaar weer de eerste plaats in en is stadsgewest Zwolle de economisch best presterende regio. Naast de ranglijsten vormen dit jaar de ruimtelijke ontwikkelingen op de kantorenmarkt het ‘special topic’. Daarin is onder andere, aan de hand van diverse indicatoren, een top-40 van kantoorsteden opgesteld (zie hieronder voor de top-10 daarvan).

Top-10 kantoorsteden in Nederland
Positie  Gemiddelde positie in 5-jaarsperiode
2009/2011Gemeente1992-19961997-20012002-20062007-20111992-2011
1Utrecht21232
2Amsterdam75444
3's-Gravenhage12111
4's-Hertogenbosch86575
5Groningen1114111012
6Leeuwarden8159610
7Rotterdam172212514
8Haarlemmermeer4315126
9Arnhem3118128
10Rijswijk613323

Toelichting:
Voor elk jaar is het 3-jaars voortschrijdend gemiddelde bepaald. In de tabel zijn vervolgens de gemiddelde posities bepaald in de ranglijst voor vier periodes van 5 jaar en een periode van 20 jaar.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Ook dit jaar is in Elsevier weer het jaarlijkse artikel over economische toplocaties verschenen, gebaseerd op onderzoek van Bureau Louter. Naast de ranglijsten vormt dit jaar de ruimtelijke spreiding van de ‘topsectoren’ van het Ministerie van EL&I het ‘special topic’. In ongeveer 130 pagina’s wordt een beeld geschetst van de ruimtelijk-economische dynamiek aan de hand van de ruimtelijke spreiding van toplocaties, de economische prestaties van regio’s en worden zogenaamde ‘provinciescans’ gepresenteerd. Voor de provincie Overijssel staat een deel daarvan in onderstaande figuur. Daarnaast bevat de provinciescan ook nog de scores van alle gemeenten in de provincie naar diverse aspecten en een interpretatie van de resultaten.

Klik hier voor meer informatie.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Sinds het einde van de jaren negentig verschijnt in Elsevier jaarlijks een artikel over economische toplocaties, gebaseerd op onderzoek van Bureau Louter. Naast de ranglijsten is dit jaar ook uitgebreid aandacht besteed aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In ruim 80 pagina’s wordt een beeld geschetst van de ruimtelijk-economische dynamiek aan de hand van statistieken en figuren (waaronder zeer veel kaartbeelden; zie als voorbeeld de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar sinds 1995). Dit leidt soms tot verrassende conclusies.
Klik hier voor meer informatie.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Ook dit jaar heeft Bureau Louter weer een ranglijst van de Nederlandse gemeenten naar hun economische prestaties opgesteld. Dit jaar neemt voor het eerst Zwolle de eerste positie in. Daarmee wordt ’s-Hertogenbosch van de eerste plaats gestoten. In de eerste negen jaar stond steeds Haarlemmermeer (met Schiphol) op de eerste plaats. Die gemeente is dit jaar gezakt naar positie 7.
Via de interactieve kaart kan voor elke gemeente in Nederland de ontwikkeling van het rapportcijfer en de positie in de ranglijst in de periode 1998-2008 worden gevolgd. In Elsevier staat alleen de top-50 van gemeenten.
Klik hier om de 'Toplokaties'-pagina van Elsevier te bezoeken: hier vindt u een korte toelichting op het onderzoek.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Voor het tiende jaar is een ranglijst van alle Nederlandse gemeenten naar hun economische prestaties opgesteld. ’s-Hertogenbosch heeft dit jaar de koppositie overgenomen van Haarlemmermeer. Via de interactieve kaart kan voor elke gemeente in Nederland de ontwikkeling van het rapportcijfer en de positie in de ranglijst in de periode 1998-2007 worden gevolgd.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In deze versie van het onderzoek Toplocaties dat Bureau Louter ook dit jaar voor Elsevier heeft uitgevoerd wordt weer een lijst met de economisch best presterende gemeenten in Nederland, de beste kantoorsteden, gemeenten met de meeste startende bedrijven en gemeenten met de meeste en minste werklozen gepresenteerd. Als speciaal thema fungeerde dit jaar ‘kenniseconomie’. Aan de hand van diverse indicatoren is een ranglijst van steden met de meest kennisintensieve economie opgesteld, daarbij is onderscheid gemaakt tussen kennisintensieve industrie en innovatieve diensten. De top-drie bestaat uit Eindhoven, Delft en Hengelo.

Gegevens Elsevier 2007:
Kaart economische prestaties gemeenten 2006
Top 25 kantoorgemeenten 2007
Ranglijst kennisintensiteit steden

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Evenals vorige jaren voerde Haarlemmermeer weer de ranglijst van economisch goed presterende gemeenten aan, gevolgd door Zwolle, Goes en de sterk gestegen Brabantse plaatsen Veghel en Moerdijk. Ook voor thema’s als kantoren, startende bedrijven en werkloosheid zijn ranglijsten opgesteld. Als speciaal thema fungeerde dit jaar de economie van binnensteden. Dat is een ruimer begrip dan alleen de ‘winkelfunctie’. Ook horeca, cultuur, zakelijke en financiële diensten en openbaar bestuur kunnen er voor zorgen dat de binnenstad een belangrijke economische functie vervult. Op basis van in totaal 25 economische indicatoren is een ranglijst opgesteld voor alle stedelijke kernen van stadsgewesten. De topvijf bestaat uit Maastricht, ’s-Hertogenbosch, Roermond, Zwolle en Groningen.

Gegevens Elsevier 2006:
Kaart economische prestaties gemeenten 2005
Top 25 kantoorgemeenten 2006
Ranglijst binnensteden 2006

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Jaarlijks verricht Bureau Louter, in opdracht van het weekblad Elsevier, ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland onder de titel ‘Toplokaties’. Elk jaar wordt daarbij een ranglijst van gemeenten opgesteld. Elke gemeente krijgt een rapportcijfer, gebaseerd op 41 indicatoren. Inmiddels is een tijdreeks van zeven jaar opgebouwd.
Daarnaast staan elk jaar wisselende thema’s centraal. Dit jaar is, evenals drie jaar geleden, op zoek gegaan naar de lokaties met de meeste toegevoegde waarde per vierkante kilometer, zowel wat betreft de huidige situatie als wat betreft de groei in de periode 2001-2004.
Daarnaast zijn kantoorontwikkelingen langs snelwegen en op IC-stations onderzocht, is aandacht besteed aan snel groeiende steden langs de A28 en is nagegaan welke gebieden in Nederland een mix aan bedrijvigheid kennen die aansluit bij het type bedrijvigheid dat de komende jaren naar verwachting snel zal gaan groeien.

Kaart economische prestaties gemeenten 2004
Voorbeeld economisch rapport: Pijnacker-Nootdorp

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier

Ook dit jaar heeft Bureau Louter het onderzoek gedaan dat ten grondslag heeft gelegen aan een uitgebreid artikel over economische toplocaties, onder redactie van Elsevier-journalist Arthur van Leeuwen. Aan de hand van 41 indicatoren, die alle iets zeggen over de economische prestaties nu en in het recente verleden van Nederlandse gemeenten is een ranglijst opgesteld. De ranglijst voor 2003 heeft betrekking op de situatie per 2003 en ontwikkelingen in de periode 2000-2003.
Nieuw ten opzichte van vorige versies van de ranglijst is dat ook ontwikkelingen in de tijd kunnen worden gevolgd. Er zijn ranglijsten opgesteld voor de jaren 1998 tot en met 2003. Daardoor ontstaat een beeld over welke gemeenten stijgen en welke dalen op de ranglijst. Zo blijkt bijvoorbeeld Venlo sterk gestegen te zijn, maar Eindhoven gedaald.
Naast de ranglijst voor gemeenten is tevens aandacht besteed aan verschillen in werkloosheid tussen gemeenten in Nederland en is een ranglijst opgesteld van de sterkste kantoorsteden en kantoorlocaties. Ook is aandacht besteed aan de economische ontwikkelingen in de dertien economische kerngebieden uit de EZ-publicatie ‘Pieken in de Delta’.

Kaart economische prestaties gemeenten 2003
Kaart economische prestaties regio’s 2003
Kaarten economische groeiprestaties regio’s 1998-2003
Ranglijst kantoorgebieden
Figuur kantoorgebieden
Kaart werkloosheid per gemeente per december 2003

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier

In dit onderzoek zijn alle Nederlandse gemeenten per 2003 vergeleken naar hun ‘economische vitaliteit’. In totaal zijn daarvoor scores bepaald voor zeventig indicatoren die aangeven in welke mate de economische bedrijvigheid momenteel is geconcentreerd in een gemeente, hoe die bedrijvigheid zich heeft ontwikkeld in de periode 1996-2002 en wat de kenmerken zijn van het vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Aldus kan een ranglijst worden opgesteld die wordt aangevoerd door Haarlemmermeer, Nieuwegein en ’s-Hertogenbosch (zie Ranglijst).
Naast de ranglijst wordt ook ingegaan op diverse specifieke thema’s, zoals regionale verschillen in het aantal starters, de locaties met de hoogste dichtheden van het midden- en kleinbedrijf en de locaties met de meeste nieuwbouw van kantoren sinds 1988 (onderscheiden naar drie deelperioden van vijf jaar). In het rapport staat tevens een toelichting op de gehanteerde methodiek.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier
Verschenen in: Elsevier 23 oktober 2002
Congres op 23 oktober 2002

Op verzoek van het Weekblad Elsevier heeft Bureau Louter onderzoek verricht naar ‘Economische toplocaties’. Mede op basis daarvan is door Elsevier-journalist en projectleider research Arthur van Leeuwen een special geschreven in de Elsevier van 23 oktober 2002. Bekijk de verkorte presentatie van Bureau Louter (Powerpoint, 2,5 MB).

In het onderzoek is nagegaan op welke locaties in Nederland de meeste Toegevoegde Waarde per vierkante kilometer wordt gegenereerd door bedrijven en instellingen. Tevens is nagegaan welke regio’s en locaties de laatste vijf jaar de sterkste groei hebben gekend.
De top-drie wordt ingenomen door de locatie Weena/Coolsingel en twee locaties in het centrum van Den Haag. Desalniettemin heeft de meest spectaculaire ontwikkeling zich voorgedaan in Amsterdam. Een groot aantal van de toplocaties in de top-40 is in deze stad te vinden en van de snelst groeiende veertig locaties zijn er zelfs dertien in Amsterdam of de gemeenten ten zuiden van Amsterdam te vinden.

De basis van het onderzoek vormt een door Bureau Louter op basis van combinatie van een aantal gegevensbronnen opgestelde database voor:

 • Ruim 30.000 vijfcijferige postcodegebieden
 • 68 economische sectoren
 • 1996 en 2001
 • Arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde per economische sector, aantal inwoners en landoppervlak.

Klik hier om de volledige weergave te zien van de 40 meest winstgevende locaties van Nederland.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Naast de gebruikelijke ranglijst van gemeenten naar hun woonaantrekkelijkheid heeft Bureau Louter dit jaar ranglijsten voor de woonaantrekkelijkheid van postcodes opgesteld. Naast een totale ranglijst zijn daarbij tevens ranglijsten voor de woonaantrekkelijkheid van postcodegebieden volgens de woonvoorkeuren van plattelanders en stedelingen. Voor 'plattelanders' bestaat de top-3 uit de postcodes 4356 (Oostkapelle in Veere), 9752 (Haren-West in Groningen) en 9766 (Eelderwolde in Tynaarlo) en voor 'stedelingen' bestaat de top-3 uit 9724 (Oosterparkerbuurt in Groningen), 1071 (Museumkwartier in Groningen) en 2011 (Centrum in Haarlem). In de onderstaande kaartbeelden staan de voorkeuren van plattelanders en stedelingen. Tevens is een ranglijst voor de 'brede welvaart' van gemeenten gemaakt. Het leven blijkt vooral goed te zijn op de Friese Waddeneilanden in landelijk Overijssel, want de top-10 bestaat uit respectievelijk Ameland, Dinkelland, Vlieland, Veere, Bloemendaal, Tubbergen, Terschelling, Dalfsen, Staphorst en Schiermonnikoog.

Voorkeuren van plattelanders en stedelingen

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Dit jaar heeft Bureau Louter voor de tiende maal in opdracht van Weekblad Elsevier onderzoek verricht naar de beste woongemeente In Nederland. Naar aanleiding daarvan is het (gratis) rapport Waar Willen We Wonen 2020 verschenen.
Naast de gebruikelijke ranglijsten op gemeentelijk niveau zijn dit jaar voor het eerst ook ranglijsten voor postcodes opgesteld. Die ranglijst wordt aangevoerd door postcode 2051 (Overveen) in Bloemendaal. Postcode 1016 (Jordaan-Zuid in Amsterdam) kent de hoogste stedelijke 'ambiance', postcode 7664 (Manderveen in Tubbergen) de hoogste landelijke 'harmonie'.
In het rapport staan dit jaar twee 'special topics', namelijk gemeentelijke verschillen in de binding met en de betrokkenheid bij de buurt (op basis van gegevens uit de WoON-enquête) en een analyse van de relatie tussen woonaantrekkelijkheid en migratiebewegingen. Als illustratie daarvan is vooral aandacht besteed aan migratie vanuit en naar Amsterdam binnen de Ring. Als voorbeeld van de uitgevoerde analyses staat in onderstaande kaart de bestemming van verhuizingen vanuit Amsterdam binnen de Ring.

Migratie-intensiteit vanuit Amsterdam binnen de Ring, 2015/2019

Toelichting: Weergegeven is het aantal inkomende migranten vanuit Amsterdam binnen de Ring per duizend inwoners van het postcodegebied binnen veertig kilometer over de weg van de Dam. In geel gemarkeerde postcodegebieden wonen minder dan duizend mensen.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Naast de gebruikelijke ranglijsten en kaartbeelden van de woonaantrekkelijkheid van gemeenten en regio’s, staan in het rapport van dit jaar woonaantrekkelijkheidscans van de 46 gebieden uit de stadsgewestindeling van Bureau Louter. Dat biedt u heel snel inzicht in de sterke en zwakke punten van uw regio.

Ook staan in het rapport diverse analyses over het verband tussen woningprijzen en woonaantrekkelijkheid en over regionale ontwikkelingen in inkomen per inwoner sinds 1950. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of een toename van ongelijkheden in welvaart (de stelling van Piketty) ook voor Nederland gelden en wordt aandacht besteed aan regionale/gemeentelijke verschillen in andere aspecten van welvaart/welzijn dan inkomen (zoals vermogen, arbeidsparticipatie en sociale participatie).

Hieronder staat de ontwikkeling van het aandeel in het totale verdiende inkomen van de 1% en 10% inkomensontvangers met het hoogste inkomen. Deze gegevens zijn rechtstreeks ontleend aan de gegevens van Piketty ('Capital in the Twenty-First Century'), waarbij door Bureau Louter een correctie heeft plaatsgevonden voor een definitiewijziging van het begrip inkomen in 2001. De inkomensongelijkheden blijken de afgelopen veertig jaar nauwelijks te zijn toegenomen in Nederland, in tegenstelling tot sommige andere Westerse landen.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

In het rapport staat een groot aantal ranglijsten met daarin de resultaten van het onderzoek naar de woonaantrekkelijkheid van gemeenten. Er wordt een toelichting gegeven bij de gehanteerde methodiek en met behulp van kaarten wordt zicht gegeven op de gemeentelijke verschillen in scores op diverse van de gebruikte indicatoren.

Naast de complete ranglijst van gemeenten naar hun woonaantrekkelijkheid staat in het rapport ook de top-100 van de beste woonbuurten (zie hier voor de top-10) en is de woonaantrekkelijkheid bepaald van de binnensteden van 28 (middel-)grote steden.

Een ruimtelijk model voor woningprijzen
In de eerste versie van ‘Waar willen we wonen’ (uit 2011) heeft Bureau Louter een model opgesteld om gemeentelijke verschillen in woningprijzen te verklaren uit omgevingskenmerken, waaronder diverse van de indicatoren die dienen om verschillen in woonaantrekkelijkheid te bepalen. In ‘Waar willen we wonen 2012’ is eenzelfde type analyse uitgevoerd, maar dan op het niveau van buurten. In het najaar van 2012 heeft Bureau Louter vervolgens een eerste prototype opgesteld om de prijzen van individuele woningen te bepalen aan de hand van een rekenmodel waarin kenmerken van de woning zelf, kenmerken van de woonomgeving en regionale verschillen in kansen op de arbeidsmarkt als ‘verklarende variabelen’ dienen. Doordat alle factoren gelijktijdig in één model worden meegenomen, kan het afzonderlijke effect van de woonomgeving worden blootgelegd, zonder dat het ‘verstoord’ wordt door woningkenmerken (bijvoorbeeld dat de gemiddelde grootte van woningen verschilt tussen delen van een gemeente). Tevens wordt gecorrigeerd voor het feit dat het prijspeil in het algemeen regionale verschillen vertoont, met name als gevolg van verschillen in de economische kracht en arbeidsmarktkenmerken. In ‘Waar willen we wonen 2013’ wordt een verder verfijnde versie van dit model gepresenteerd. Ter illustratie is voor Amsterdam aangegeven wat de feitelijke prijzen zijn en de met behulp van het rekenmodel van Bureau Louter ‘voorspelde’ prijzen. Het model blijkt een zeer hoge verklaringskracht te hebben.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Evenals vorig jaar heeft Bureau Louter op verzoek van en in samenwerking met Elsevier de Nederlandse gemeenten geordend naar hun woonaantrekkelijkheid voor de gemiddelde Nederlander. Die ranglijst is gebaseerd op maar liefst 101 ‘subindicatoren’. Het gewicht dat aan de verschillende subindicatoren moet worden toegekend is ontleend aan een enquête met 6.700 deelnemers.

Dit jaar is voor het eerst ook een ranglijst voor buurten opgesteld. Alle buurten met minstens 500 inwoners zijn op dezelfde subindicatoren beoordeeld als waarop de gemeenten zijn vergeleken. In het rapport staan diverse ranglijsten met resultaten. In onderstaand kaartbeeld staat de woonaantrekkelijkheid per buurt. In het rapport is onder andere tevens aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Een typologie van gemeenten op basis van hun woonaantrekkelijkheid
 • Verschillen in welvaart tussen buurten
 • Verschillen en overeenkomsten tussen de woonaantrekkelijkheid van gemeenten en buurten, zoals gemeten door Bureau Louter en zoals gemeten in de Leefbaarometer
 • Ruimtelijke verschillen in de woningwaarde en ontwikkelingen daarvan in de tijd

Woonaantrekkelijkheid buurten:

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Al vele jaren publiceert weekblad Elsevier jaarlijks een ranglijst met ‘de beste woongemeente’ van Nederland. In toenemende mate is dat gebeurd in samenwerking met Bureau Louter. Dit jaar is voor het eerst sprake van een complete coproductie. De gehele onderzoeksmethodiek en de in het onderzoek meegenomen kenmerken die de aantrekkelijkheid van de woonomgeving bepalen, zijn nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Zo is de weging waarmee de diverse kenmerken worden ‘opgeteld’ tot een totaaloordeel dit jaar gebaseerd op een enquête met 6.700 deelnemers en zijn allerlei nieuwe indicatoren toegevoegd. Hieronder staan twee voorbeelden van kenmerken waarvoor niet stedelijke gebieden (met veel voorzieningen, onderwijsinstellingen en werkgelegenheid hoog scoren, maar juist meer landelijk gelegen gemeenten.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

De laatste drie jaar heeft Bureau Louter geadviseerd bij het opstellen van de ranglijst van beste woongemeenten van Elsevier. Dit jaar is door Bureau Louter een onderzoeksrapport opgesteld, met daarin kaartbeelden van alle voor het opstellen van de ranglijst gebruikte indicatoren. In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op het verband tussen de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats en de bevolkingsgroei. Centraal staan factoren die van invloed zijn op de binnenlandse migratie (onderscheiden naar leeftijd). Naast factoren die samenhangen met de aantrekkelijkheid van gemeenten om er te wonen, spelen daarbij ook andere factoren, zoals de economische kracht en het aanbod van hoger onderwijs, een rol. Gezien de huidige discussie over bevolkingskrimp is dit een relevant thema, omdat het zicht geeft op factoren die van invloed zijn op de bevolkingsgroei.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier

Evenals in 2008 heeft Bureau Louter diverse indicatoren berekend die ten grondslag liggen aan de ranglijst van de beste woongemeenten, zoals opgesteld door Elsevier. Eén van de onderdelen daarin was de nabijheid van verschillende vormen van onderwijs (zie onderstaand kaartbeeld).

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Elsevier

Ieder jaar doet Elsevier onderzoek naar 'de beste gemeenten van Nederland'. Daarin wordt de aantrekkelijkheid van de Nederlandse gemeenten als woonplaats vergeleken. Bureau Louter heeft hiervoor de gegevens van het gedeelte Economie aangeleverd. Eén van de onderdelen van deze gegevens was de nabijheid van winkels (detailhandel) voor de inwoners van een gemeente. Deze gegevens zijn in onderstaand kaartbeeld in beeld gebracht.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Naar aanleiding van de resultaten van 'De Staat van Zoetermeer 2021' wenste de gemeente Zoetermeer een verdiepingsslag voor het thema binnenlandse migratie met een uitsplitsing naar postcodegebieden. Aan de hand van gegevens in de periode 1998-2019 heeft Bureau Louter diverse analyses uitgevoerd met als doel het inzicht te vergroten in de herkomst en bestemming van verhuizingen naar en vanuit postcodegebieden in Zoetermeer.
Als voorbeeld: in onderstaande figuur zijn aan de hand van diverse sociaal-economische indicatoren 'lage status buurten' en 'hoge status buurten' in Den Haag afgebakend en is hun aandeel in de totale intergemeentelijke migratie naar en vanuit postcodegebieden in Zoetermeer bepaald (voor de periode 2017-2019). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat vier procent van alle intergemeentelijke verhuizingen naar Rokkeveen als herkomst een lage status buurt in Den Haag heeft en bijna zes procent een hoge status buurt in Den Haag. Voor de gemeente Den Haag als geheel is dat omgekeerd. Er komen in Rokkeveen-West dus relatief meer vestigers uit Haagse hoge status buurten dan uit Haagse lage status buurten. Voor Seghwaert-Noord en Buytehwegh-West is de situatie volledig omgedraaid: daar komen veel meer vestigers uit Haagse lage status buurten dan uit Haagse hoge status buurten.

Migratiestromen tussen Zoetermeer en Haagse hoge en lage status buurten
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Oss

De gemeente Oss heeft een Economische Strategienota 2021-2025 opgesteld. Daartoe zijn onder andere zes ambities geformuleerd voor de economische ontwikkeling in brede zin in de gemeente en zijn de volgende drie stappen gezet:

 1. Het schrijven van een korte en bondige strategienota economie.
 2. Het opstellen van een uitvoeringsplan, dat samen met het lokaal bedrijfsleven uitgevoerd gaat worden.
 3. Het opstellen van een overzichtelijk economisch dashboard met een aantal indicatoren waarmee de economische ontwikkelingen op middellange termijn (tot en met 2025) gevolgd kunnen worden.

Aan Bureau Louter is gevraagd ondersteuning te leveren bij het derde punt. Daartoe zijn twee 'standaardproducten' van Bureau Louter opgesteld (namelijk een Sociaal-Economische Monitor en een Vitaliteitscan; dit had als doel te bepalen waar Oss nu staat), heeft een bijeenkomst met de gemeenteraad van Oss plaatsgevonden om tot een lijst van mogelijke indicatoren van het dashboard te komen en is tenslotte door Bureau Louter een voorstel gedaan voor vanaf nu te monitoren indicatoren (waarbij ook een nulmeting is opgesteld).

Uit het onderzoek bleek onder andere dat sinds 2005 de ontwikkeling van de sociaal-economische prestaties in Oss zich in eerste instantie ongunstig heeft ontwikkeld, maar dat vanaf ongeveer 2014 sprake is van een relatief gunstige ontwikkeling.

Score Sociaal-Economische Prestaties Oss en benchmarkgemeenten
Toelichting: links staan rapportcijfers voor de sociaal-economische prestaties, waarbij het nationaal gemiddelde elk jaar gelijk is aan 6.5, rechts staat de positie in de ranglijst van 350 gemeenten.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Voor de op te stellen omgevingsvisie had de gemeente Oosterhout behoefte aan inzicht in de economische en sociaal-economische prestaties, alsmede de functionele relaties met omliggende gemeenten. Daartoe heeft Bureau Louter een viertal standaardproducten opgesteld, namelijk een monitor sociaal-economische prestaties, een vitaliteitscan, een woonaantrekkelijkheidscan en een relatiepatronenscan. De resultaten zijn gepresenteerd aan een groep ambtenaren en relevante portefeuillehouders uit het College van B & W. Daaruit blijkt dat Oosterhout een negatief pendelsaldo heeft, met uitzondering van laag opgeleiden, dat sprake is van een positief migratiesaldo, met uitzondering van de leeftijdsklasse 17-24 jaar (jongeren verhuizen om elders onderwijs te gaan volgen) en dat Oosterhout een 'centrumfunctie' heeft op het terrein van winkelen en voortgezet onderwijs.

Aandeel intergemeentelijke stromen naar en vanuit Oosterhout
Toelichting: Weergegeven is het aandeel van de uitgaande en inkomende stromen naar respectievelijk vanuit buiten Oosterhout. Zo werkt bijvoorbeeld veertig procent van de werkende inwoners van Oosterhout met een lage opleiding buiten Oosterhout (en dus zestig procent binnen Oosterhout). Helemaal rechts staat de inkomende stroom gedeeld door de uitgaande stroom. Bij een score hoger dan één is de instroom groter dan de uistroom.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Houten

De gemeente Houten wenst meer inzicht in de positie van Houten op economisch en sociaal-economisch gebied. Daarom is aan Bureau Louter verzocht een Vitaliteitscan en een monitor Sociaal-Economische Dynamiek op te stellen. Al vijftien jaar (sinds 2005) neemt Houten de eerste positie in op de gemeentelijke ranglijst van sociaal-economische prestaties van Bureau Louter. In onderstaande figuur. Een aandachtspunt is dat het werkloosheidspercentage zich de laatste jaren (vooral sinds 2016) ongunstiger heeft ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde.

Ontwikkeling rapportcijfers kernindicatoren Houten 2005-2020
Toelichting: Per indicator is een rapportcijfer bepaald van 3 tot 10. Het nationaal gemiddelde is altijd gelijk aan 6.5.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

De gemeente Deventer wenst inzicht in de huidige economische positie (ook vergeleken met andere gemeenten) en te verwachten ontwikkelingen. Naast deze algemene vraagstelling wenst Deventer ook inzicht in wat de belangrijkste toekomstige dragers van de lokale economie zullen zijn. In dit onderzoek heeft Bureau Louter daarom de economie van Deventer onderzocht met als doelen:

 • Inzicht in de economische dragers van de toekomst van Deventer.>
 • Het leveren van informatie over de ontwikkelingen in de economie in het kader van de woningbouwopgave van ongeveer 11 duizend woningen
 • Inzicht in te verwachten economische ontwikkelingen in relatie tot de human capital agenda.

Deventer is veelal vergeleken met het nationaal gemiddelde, met een groep van 33 'regionale kernen' (volgens een indeling van Bureau Louter), met een groep van tien soortgelijke gemeenten (een 'soortgenotenbenchmark') en een op basis van door de gemeente Deventer aangedragen criteria samengestelde groep van vijf gemeenten waar Deventer zich aan wil optrekken (steden met meer dan 100 duizend inwoners en een belangrijke hbo-functie: Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, 's-Hertogenbosch en Breda: de 'ambitiebenchmark').

Als voorbeeld van een onderzoeksresultaat staat in onderstaande tabel de beoordeling van de dragende clusters (zoals bepaald door de gemeente Deventer). Daarbij wordt logistiek als potentiële dragende cluster beschouwd omdat momenteel nog geen sprake is van een relatieve oververtegenwoordiging, maar wel van een hoge kansrijkheid (verwachte toekomstige groei van het aantal arbeidsplaatsen). Voldoende aanbod van voor de logistiek aantrekkelijke bedrijventerreinen zal daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes zijn.

Selectiecriteria van dragende clusters
  Relatieve vertegenwoordiging Groeipotentie Ontwikkeling verleden Massa (2019) Kansrijkheid
           
Creatieve diensten +++ ++ + 5.922 ++
Metaalproducten en machines + ++ + 2.127 +
Kunststoffen en chemie ++ ++ - 964 +
Voedingsindustrie - ++ - 722 -
Potentieel: Logistiek - + + 3.803 +
Toelichting:
Relatieve vertegenwoordiging: Arbeidsplaatsen per duizend inwoners 18-66 jaar ten opzichte van nationaal gemiddelde
Groeipotentie: Mate waarin groei niet alleen afhankelijk is van het lokaal of regionaal bevolkingsdraagvlak
Ontwikkeling verleden: Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen in de periode 2009-2019 (geen hard criterium)
Massa: Aantal arbeidsplaatsen in 2019
Kansrijkheid: Prognose ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Binnen de regio Noord-Veluwe werken acht gemeenten uit Gelderland en één gemeente uit Flevoland samen. Aan Bureau Louter is verzocht een kort onderzoek uit te voeren naar de economische relevantie van en de samenhang binnen de regio. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen een westelijk en een noordelijk deel van de regio en dienen ook relaties met omliggende regio's te worden gemeten. Uit onderstaande figuur blijkt dat de werkgelegenheid zich in de Noord-Veluwe relatief gunstig heeft ontwikkeld, met voor Noord-Veluwe West (Zeewolde, Putten, Ermelo, Harderwijk) een wat gunstiger ontwikkeling dan in Noord-Veluwe Noord (Nunspeet, Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde). De bovengemiddelde groei vond overigens vooral tot 2005 plaats. Daarna was daar minder sprake van.

Ontwikkeling werkgelegenheid en werkgelegenheidsfunctie 1996-2019
Toelichting: Rechts staat de index ten opzichte van het nationaal gemiddelde. Bij een stijgende lijn is de ontwikkeling gunstiger dan de nationale trend, bij een dalende trend ongunstiger.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Na een uitvoerige analyse van de economische prestaties van 81 Nederlandse binnensteden (zie 'Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden' uit 2018, met gegevens tot en met 2016) heeft in oktober 2019 een update plaatsgevonden, waardoor nu ontwikkelingen tot en met 2018 gemeten kunnen worden. De gemeente Groningen heeft een binnenstadsprofiel laten opstellen, waaruit blijkt dat positie 12 wordt bereikt van de 81 binnensteden. De binnenstad van Groningen scoort vooral goed op vrije tijd & cultuur en de bestuursfunctie en is ook sterk in typen bedrijvigheid die niet bij uitstek op binnensteden zijn georiënteerd, zoals onderwijs en zorg. Wat minder sterk scoort de binnenstad van Groningen op de kantoorfunctie en de winkelfunctie.

Rapportcijfer en positie in ranglijst economische prestaties binnensteden, 2018
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

De binnenstad van Veenendaal neemt in de ranglijst van 81 vergeleken binnensteden een bescheiden positie 69 in. In het onderzoek van Bureau Louter wordt een binnenstad echter ook vergeleken met 'soortgelijke binnensteden'. Bij Veenendaal gaat het dan om binnensteden in 'regionale kernen' volgens de gebiedsindeling van Bureau Louter, die net buiten de Randstad liggen (aan de oostzijde), namelijk Barneveld, Ede, Tiel, Gorinchem en Wageningen. Vergeleken met die 'soortgenoten' presteert de binnenstad van Veenendaal gemiddeld. Overigens bestaan er duidelijke verschillen tussen typen 'binnenstadsfuncties'. Zo realiseert Veenendaal in 2016 (toen het onderzoek werd uitgevoerd het meest recent beschikbare jaar) plaats 20 wat betreft de winkelfunctie.

Arbeidsplaatsen binnenstad Veenendaal 1996-2016
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Op de ranglijst van economische prestaties van 81 binnensteden nam Maastricht op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd (met gegevens tot en met 2016) plaats 12 in. Volgens een recente update is dat inmiddels plaats 11. De binnenstad van Maastricht bestaat deels uit een historische binnenstad, aan de oostzijde van de Maas doorlopend tot het treinstation en deels uit een nieuwer deel (het Céramiqueterrein). Maastricht scoort in de top-10 wat betreft de functie voor vrije tijd & cultuur en de winkelfunctie (met daarin ook een duidelijk stijgende lijn), maar scoort minder hoog op de bestuursfunctie en de kantoorfunctie (die bovendien terugloopt in de tijd). Ook niet-binnenstadsspecifieke functies als onderwijs en zorg zijn sterk vertegenwoordigd in de binnenstad van Maastricht.

Ouderdom bebouwing in binnenstad Maastricht
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Terneuzen

Jaarlijks stelt Bureau Louter, in opdracht van Elsevier Weekblad een ranglijst op met de woonaantrekkelijkheid van gemeenten in Nederland. Terneuzen scoort laag op die ranglijst. Op verzoek van de gemeente Terneuzen heeft Bureau Louter een woonaantrekkelijkheidscan opgesteld voor Terneuzen, zodat duidelijkheid ontstaat waar Terneuzen laag op scoort en of er ook punten zijn waarop Terneuzen hoog scoort. De gemeente is daarbij op basis van ongeveer honderd indicatoren vergeleken met het nationaal gemiddelde en met het gemiddelde van tien gemeenten die op grond van een uitvoerige analyse door Bureau Louter de grootste gelijkenis vertonen met Terneuzen op demografisch, economisch, fysiek en sociaal terrein. Deze groep van tien gemeenten bestaat uit Hulst, Geertruidenberg, Woensdrecht, Moerdijk,Vlissingen, Sittard-Geleen, Hoogeveen, Venray, Delfzijl en Emmen. In alle gevallen gaat het om gemeenten die buiten de Randstad liggen, veelal met een economische specialisatie in industrie en/of distributie.

Uit het vitaliteitsweb (waarin scores in het blauwe deel benedengemiddeld zijn en scores in het witte deel bovengemiddeld) blijkt dat Terneuzen op de meeste rubrieken benedengemiddeld scoort, maar op het gebied van rust & ruimte bovengemiddeld.

Scores op zeven rubrieken
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Enschede

In de ranglijst van 81 binnensteden neemt Enschede een uitstekende achtste plaats in. Van de benchmarkksteden staat Arnhem nog wat hoger op de ranglijst (plaats 7), maar de andere benchmarksteden lager (Groningen, Zwolle, Breda en Tilburg). In het binnenstadsprofiel zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd. Daaruit blijkt dat in Enschede vrije tijd & cultuur en, vooral, de kantoorfunctie hun positie in de ranglijst hebben verbeterd in de periode 2009-2016, maar dat de bestuursfunctie en, vooral, de winkelfunctie, wat zijn teruggevallen. Voor de winkelfunctie geldt dat overigens in het algemeen voor de benchmarkbinnensteden.

Economische prestaties, totaal en per functie, posities in ranglijst 81 binnensteden
 
Terug naar boven

Opdrachtgevers: Fontys Hogescholen en Elsevier Weekblad

Met financiële steun van Fontys Hogescholen en Elsevier Weekblad heeft Bureau Louter een zeer uitvoerig onderzoek verricht naar de economische prestaties en de woonaantrekkelijkheid van 81 Nederlandse binnensteden. De gegevens in dit onderzoek lopen tot en met 2016. Recentelijk heeft een update plaatsgevonden, zodat gegevens beschikbaar zijn tot en met 2018. Daarover is verslag gedaan in Economische Toplocaties 2019.

Download rapport
Economische betekenis versus Woonaantrekkelijkheid voor de 81 binnensteden
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Tholen

Op verzoek van de gemeente Tholen heeft Bureau Louter onderzocht wat het resultaat zou zijn voor de score op de woonaantrekkelijkheid indien van andere 'gewichten' gebruik zou worden gemaakt voor de ongeveer honderd subindicatoren om tot een totaalscore te komen. Door de gemeente Tholen is daartoe een gewichtenset aangereikt. Het gaat daarbij dus niet om de gewichtenset van de 'gemiddelde inwoner van Nederland', maar om een gewichtenset die, naar de mening van de gemeente, representatief wordt geacht voor de woonvoorkeuren van de inwoners van Tholen. In plaats van positie 385 van 388 gemeenten (volgens de gewichtenset voor de gemiddelde Nederlander) zou Tholen dan positie 285 bereiken.
Tevens is de positie van Tholen bepaald voor enkele extra gegevens die samenhangen met de kenmerken van de bevolking, zoals de levensverwachting, de gezondheid en sportactiviteiten. In het algemeen neemt Tholen daarvoor een vrij lage positie op de ranglijst in.

Indicatoren gezondheid en beweging
  Score
Indicator Tholen Nederland Positie Tholen
 
Levensverwachting (jaar) 81.1 81.3 335/388
Geen overgewicht (%) 43 51.7 370/385
Niet-rokers (%) 76.4 77.2 304/385
% met voldoende beweging 56.6 60.8 330/385
% sporters 44.4 50.1 356/387
% lid van sportvereniging 22.2 25.3 335/388
Bron: CBS en KING (Waar staat je gemeente)
Positie Tholen: links de positie van Tholen, rechts het aantal gemeenten waarvoor een score bekend is
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Regio Duin- en Bollenstreek

Vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hebben, in samenspraak met de gemeente Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de Economic Board in maart 2016 de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek uitgebracht, met als credo 'samen naar een krachtige economie'. In deze Economische Agenda spreekt de regio de ambitie uit om de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken, met behoud van de woonaantrekkelijkheid.
Recentelijk is het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en Bollenstreek verschenen. dat geldt voor de periode 2018-2021. Daarin is, uitgaande van de ambitie om de economie te versterken, per strategisch doel (versterken van de vier speerpuntsectoren en verbeteren van de vier randvoorwaarden) een aantal operationele doelen benoemd. Het is echter niet duidelijk hoe deze doelen zich verhouden tot de huidige situatie. Aan Bureau Louter is daarom verzocht een 'nulmeting' uit te voeren. Ook is het de vraag in hoeverre de doelen SMART geformuleerd zijn en of er eventuele alternatieve of aanvullende doelen denkbaar zijn. Als onderbouwing daarvan zijn door Bureau Louter tevens enige analyses uitgevoerd

Verdeling toegevoegde waarde over speerpuntsectoren, 2016
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Cobouw

Al twintig jaar lang stelt Bureau Louter jaarlijks een ranglijst op van gemeenten naar hun economische prestaties. De belangrijkste resultaten daarvan verschijnen in Elsevier Weekblad. Op verzoek van Cobouw zijn op soortgelijke wijze de economische prestaties van gemeenten bepaald, maar dan specifiek voor de bouwnijverheid. Dat is gebeurd aan de hand van drie pijlers, namelijk het aantal arbeidsplaatsen (hoeveel werk levert de bouwnijverheid), de toegevoegde waarde (hoeveel verdienen bedrijven in de bouw) en het aantal startende bedrijven (als indicator voor ondernemerschap). In Cobouw zijn in een aantal artikelen de resultaten van het onderzoek verschenen. In onderstaande figuur staan de totaalscores per gemeente voor de economische prestaties van de bouwnijverheid en de ontwikkeling daarin in de afgelopen twintig jaar.

Totaalscore bouwnijverheid 2016Ontwikkeling totaalscore bouwnijverheid 1996-2016
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht heeft, ten behoeve van het opstellen van een Woonvisie, aan Bureau Louter verzocht de woonaantrekkelijkheid van de gemeente Maastricht en van elke buurt met minstens 500 inwoners in gemeente te bepalen in vergelijking tot:

 • alle gemeenten in Nederland
 • vijftien buiten de Randstad gelegen kernsteden
 • alle gemeenten in het woningmarktgebied Heuvelland
 • de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen
Daarnaast is verzocht om te bepalen wat het effect van het buitenland (zoals werk, voorzieningen en groen 'over de grens') op de relatieve woonaantrekkelijkheid is van Maastricht en een aantal benchmarkgemeenten. Dat effect blijkt niet groot te zijn, met uitzondering van Vaals.

Scores met en zonder buitenlandeffect voor Maastricht en benchmarkgemeenten
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle wenste inzicht in de kansen op uitstroom van bijstandsgerechtigden naar regulier werk op korte termijn (2017 en 2018) en op wat langere termijn (2019-2021), met een onderscheid naar zes sectoren (de 'Zwollesectoren': transport en logistiek; productie en techniek; zorg en welzijn; facilitair, horeca en groen; zakelijke dienstverlening; detailhandel en overig). In onderstaande tabel staat de verwachte uitstroom van bijstand naar werk volgens een drietal scenario's van macro-economische ontwikkeling.
Daarnaast heeft Bureau Louter in dit onderzoek nog diverse analyses uitgevoerd die direct of indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.

Schatting uitstroom van bijstand naar werk per sector, jaar en scenario
Scenario,
Jaar
Transport en
logistiek
Productie en
techniek
Zorg en
welzijn
Facilitair, horeca,
groen
Zakelijke
diensten
Detailhandel/
overig
Totaal
 
               
Laag 2017 42 56 31 87 59 74 350
Laag 2018 42 56 31 88 59 74 350
Laag 2019 40 53 30 85 53 71 332
Laag 2020 40 53 30 85 52 71 332
Laag 2021 40 53 30 86 51 72 332
               
Midden '17 45 59 32 90 65 77 369
Midden '18 45 59 32 91 64 77 369
Midden '19 45 60 32 91 63 77 369
Midden '20 46 60 32 91 63 77 369
Midden '21 46 60 32 92 62 77 369
               
Hoog 2017 48 62 33 94 70 80 388
Hoog 2018 48 63 33 94 70 80 388
Hoog 2019 51 66 34 97 74 83 406
Hoog 2020 51 66 34 97 74 83 406
Hoog 2021 52 67 34 97 73 83 406
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Er gaat een gemeentelijke herindeling plaatsvinden in de provincie Groningen. Daarbij zijn ook de zeven gemeenten in Noord-Groningen betrokken. Kennis van feiten en cijfers vormt een belangrijke voorwaarde om tot een zo optimaal mogelijke nieuwe gemeentelijke indeling te komen. Er zijn de afgelopen jaren al diverse onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van een gemeentelijke herindeling, waarbij verschillende varianten zijn vergeleken. Wat nog ontbreekt zijn statistische analyses over bestaande relaties tussen gemeenten. Het gaat daarbij om feitelijk gemeten relaties, niet om bestaande bestuurlijke relaties. Op verzoek van de opdrachtgever voor het onderzoek, de gemeente Delfzijl, zijn daarom de relatiepatronen van de zeven gemeenten in Noord-Groningen onderzocht. Er zijn relatiepatronen blootgelegd op het gebied van de arbeidsmarkt (woon-werk stromen, of 'pendel'), op het gebied van de woningmarkt (verhuizingen van personen, of 'migratie') en op het gebied van het gebruik van een aantal typen voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten en het volgen van onderwijs).

Hieronder staat een voorbeeld van bestaande relatiepatronen voor de gemeente Delfzijl, namelijk de aandelen van gebieden in Nederland van verhuizingen van en naar Delfzijl in de leeftijdsklasse 25-39 jaar in de afgelopen vijftien jaar.

Verhuisstromen naar en vanuit Delfzijl (25-39 jaar)

Relatiepatronen tussen en binnen gemeenten
Bureau Louter heeft een uitgebreide database over relatiepatronen tussen gemeenten en voor veel indicatoren zelfs tussen postcodegebieden. Reeksen over meer dan tien jaar zijn beschikbaar. Er kunnen relatiepatronen worden blootgelegd op het gebied van de arbeidsmarkt (woon-werk stromen, of 'pendel'), op het gebied van de woningmarkt (verhuizingen van personen, of 'migratie') en op het gebied van het gebruik van een aantal typen voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten en het volgen van onderwijs).
Deze informatie is nuttig bij vraagstukken rond regionale samenwerking, rond gemeentelijke herindelingsprocedures en voor specifieke thema's zoals arbeidsmarktonderzoek, woningmarktonderzoek en onderzoek naar de reikwijdte van voorzieningen.
Recentelijk heeft Bureau Louter relatiepatronen in brede zin (arbeidsmarkt, woningmarkt, voorzieningen) onderzocht voor diverse regio's (Noord-Groningen, Flevoland, de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio, Vijfheerenlanden) en gemeenten (Noordoostpolder, Noordwijk, Katwijk, Delft, Meppel, Hardenberg), maar ook voor een onderwijsinstelling als ROC Mondriaan.

Na een eerste analyse op het niveau van de huidige zeven gemeenten heeft in een verdiepingsslag tevens een analyse plaatsgevonden op het niveau van de 22 gemeenten die in 1979 nog lagen binnen Noord-Groningen. Dat zou de basis kunnen vormen voor een herindeling waarbij niet per definitie de huidige gemeentegrenzen het uitgangspunt vormen. Naast bestaande relatiepatronen tussen de 22 voormalige gemeenten is tevens hun huidige voorzieningenfunctie bepaald.

Huidige voorzieningenfunctie per gemeente volgens de indeling in 1979

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Platform Bèta Techniek
In samenwerking met: ResearchNed

In opdracht van Platform Bètatechniek zijn door Bureau Louter voor de regio’s Twente, Arnhem-Nijmegen, Zuidoost Brabant, Limburg, regio Rotterdam, regio Amsterdam en Haaglanden ‘technologiepockets’ opgesteld. Deze pockets leveren een schat aan informatie over ontwikkelingen en prognoses op het gebied van (kennis-)economie, technologie, arbeidsmarkt en onderwijs. Voor de onderdelen over onderwijs werkt Bureau Louter samen met ResearchNed.

In Techniek in Limburg worden twee regio’s onderscheiden, namelijk Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Klik op de verkleinde weergave hieronder om een grote weergave te zien.

Verder verschenen:
Techniek in de regio Rotterdam
Techniek in Zuidoost Brabant
Techniek in Twente
Techniek in regio Amsterdam
Techniek in Arnhem-Nijmegen
Techniek in Haaglanden

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Cobouw

In opdracht van Cobouw stelt Bureau Louter wekelijks een profiel op van een gemeente of regio. Daarin staan kenmerken en ontwikkelingen voor diverse indicatoren die direct of indirect samenhangen met bouwactiviteiten. Dit profiel vormt een onderdeel van de rubriek 'Regio in de Schijnwerper', waarin wekelijks een gemeente of regio wordt belicht.

Klik hier voor een voorbeeld en toelichting

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: InnovationQuarter

InnovationQuarter gaat een Regionale Agenda Aviation & Space Technology opstellen, in samenwerking met een vertegenwoordiging van het regionale bedrijfsleven uit zowel de aeronautics (vliegtuigbouw) als de space sector (het 'lucht- en ruimtevaart cluster' of, korter, 'aerospace cluster'). Op verzoek van InnovationQuarter heeft Bureau Louter de omvang en het relatief belang van het aerospace cluster bepaald in Nederland en in het bijzonder in Zuid-Holland. Uit het kaartbeeld blijkt dat er binnen Nederland sprake is van ruimtelijke clusters in Twente, Eindhoven, Woensdrecht, rond Schiphol en in de corridor Noordwijk (met ESTEC) - Leiden - Ypenburg - Delft. Vooral ruimtevaart is zeer sterk geconcentreerd in deze corridor.

Aantal vestigingen in aerospace cluster per vierkante kilometer

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Als cijfermatige onderbouwing van de Economische Agenda 2015-2019 heeft de gemeente Katwijk door Bureau Louter een 'economische foto' op laten stellen. Daarin zijn de economische prestaties van Katwijk vergeleken met andere gemeenten (een 'benchmark') zodat sterke en zwakke punten konden worden blootgelegd. Opgesteld zijn een sociaal-economisch profiel, een vitaliteitscan en een overzicht van relatiepatronen (arbeidsmarkt, woningmarkt, voorzieningen).
Interessant is het beeld dat ontstaat wanneer de intensiteit van relatiepatronen (in totaal zijn vijftien typen relatiepatronen onderscheiden) wordt gecorrigeerd voor omvang en afstand. Dan blijkt bijvoorbeeld dat Katwijk veel minder relaties onderhoudt met Haaglanden en veel meer met de Bollenstreek dan zou worden verwacht.

Kaartbeeld verhouding feitelijke ten opzichte van verwachte relaties met Katwijk
Toelichting:
Het voorspelde aandeel in de relaties van een gemeente met Katwijk is bepaald aan de hand van een model waarin slechts de omvang van de gemeente (in aantal inwoners en de afstand en rijtijd tot Katwijk een rol spelen. Vervolgens is de verhouding van de van het feitelijk aandeel ten opzichte van het via het model voorspelde aandeel bepaald. Gemeenten met een aandeel van minder dan 0.1% in de totale stromen naar en vanuit Katwijk zijn niet weergegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor Uithoorn, Haarlemmerliede, Midden-Delfland en Maassluis.
 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg

Hardenberg maakt deel uit van de regio Zwolle. De gemeenten Hardenberg en Zwolle voeren overleg over de wijze waarop tot een versterking van de samenwerking kan worden gekomen. Op verzoek van de gemeente Hardenberg heeft Bureau Louter daarom een quick-scan opgesteld om zichtbar te maken welke relaties er bestaan tussen Hardenberg en Zwolle en in hoeverre de economieën van beide gemeenten elkaar aanvullen.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: KvK Zuidwest-Nederland

De organisatiestructuur van de Kamers van Koophandel wijzigt. Vanaf 2013 is sprake van één nationale Kamer, met een per provincie georganiseerde regionale inbedding. Vanaf 2014 krijgen regioraden een rol bij het besturen van de regionale Ondernemerspleinen. Om de juiste besluiten te kunnen nemen is het van belang dat de regioraden over relevante gegevens beschikken over de structuur en de ontwikkeling van de regionale economie. Benchmarken en monitoren zijn daarbij van belang. Het is bijvoorbeeld de vraag welke economische sectoren in een regio relatief goed presteren en welke minder goed, vergeleken met andere regio’s. In het bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar de ‘topsectoren’ die door het Ministerie van Economische Zaken zijn geselecteerd en waarvan recentelijk door het CBS een afbakening heeft plaatsgevonden op basis van zogenaamde sbi-sectoren (een zeer fijnmazige indeling van bedrijven in 900 sectoren). De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland heeft Bureau Louter verzocht onderzoek uit te voeren waarin de economie van Zuidwest-Nederland wordt doorgelicht, door de tijd gevolgd en vergeleken met andere regio’s in Nederland. Aan de hand van een dergelijke analyse kunnen regioraden strategische beslissingen nemen waardoor het regionaal bedrijfsleven zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Vianen
In samenwerking met Companen

Binnen een breder onderzoek van Companen voor de gemeente Vianen heeft Bureau Louter een notitie opgesteld waarin de woonaantrekkelijkheid van Vianen bepaald en vergeleken met soortgelijke gemeenten. Tevens is de woonaantrekkelijkheid van de wat grotere buurten in Vianen berekend.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem

Op verzoek van de gemeente Doetinchem heeft Bureau Louter vitaliteitscans opgesteld van de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Vijf gemeenten werken samen in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Voor alle gemeenten in de regio heeft Bureau Louter een vitaliteitscan en een woonaantrekkelijkheidscan opgesteld.

 
Terug naar boven

Opdrachtgevers: Gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Elburg en Nunspeet.

In de regio Noord-Veluwe werken acht gemeenten samen (Putten, Ermelo, Harderwijk, Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Hattem en Heerde). In eerder onderzoek van Bureau Louter waren vitaliteitscans opgesteld voor de drie gemeenten die ook deel uitmaken van de regio Zwolle (Hattem, Heerde en Oldebroek). De overige gemeenten in de regio wensten ook een vitaliteitscan op te laten stellen door Bureau Louter.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Habion
In samenwerking met Companen

Habion, een organisatie die woonruimte ontwikkeld voor senioren, wenst inzicht in de aspecten die de woonaantrekkelijkheid het meest bepalen voor de groep oudere senioren (75 jaar en ouder) met een opleidingsniveau tot en met middelbaar niveau (afgerond voortgezet onderwijs HAVO/VWO of MBO). Het doel hiervan is het leveren van inzichten in de woonaantrekkelijkheid van (typen) buurten voor de doelgroep. Informatie daarover is ontleend aan onderzoek naar woonaantrekkelijkheid van Bureau Louter en het daaraan ten grondslag liggende gegevensbestand en de enquête met een response van 6.700 personen. Het onderzoek is uitgevoerd voor 32 gemeenten.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
In samenwerking met Companen

De provincie Noord-Holland wenst inzicht in verschillen in woonaantrekkelijkheid tussen Almere, Amsterdam en een achttal andere gemeenten In Noord-Holland. Dit om in de woningbouwprogrammering rekening te kunnen houden met een meer vraaggeoriënteerde benadering (‘Waar willen mensen wonen?’). Ten behoeve daarvan heeft Bureau Louter woonaantrekkelijkheidscans opgesteld voor de tien gemeenten en onderlinge vergelijking gemaakt van de woonaantrekkelijkheid tussen gemeenten.

Verschil woonaantrekkelijkheid Almere en selectie van acht gemeenten in Noord-Holland

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
In samenwerking met Companen

Ten behoeve van de nieuwe woonvisie wenst Gorinchem inzicht in de woonaantrekkelijkheid van de gemeente in regionaal perspectief. Daarom is door Bureau Louter een ‘woonaantrekkelijkheidscan’ opgesteld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Daarnaast wenst de gemeente inzicht in de arbeidsmarktrelaties met omliggende gemeenten. Daartoe zijn door Bureau Louter de pendelrelaties in beeld gebracht.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: de 16 gemeenten in de regio Zwolle

Bureau Louter heeft als standaardproduct vitaliteitsscans en woonaantrekkelijkheidsscans per gemeente. Door Bureau Louter is een brochure over de economie van de regio Zwolle opgesteld. Vervolgens is aan de gemeenten in de regio Zwolle een voorstel gedaan om tegen een gereduceerd tarief dergelijke scans te maken. Alle gemeenten hebben daarop een vitaliteitsscan laten maken en 12 van de 16 gemeenten een woonaantrekkelijkheidsscan.

Vitaliteitsscan Woonscan

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Rotterdam

De Kamer van Koophandel stelt een MLTP 2008-2011 op. In dat kader heeft Bureau Louter een aantal economische profielen opgesteld.
Ten behoeve van het bijwerken van de omgevingsanalyse van de Kamer van Koophandel van Rotterdam kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden als achtergrondinformatie. Tevens heeft Bureau Louter op 23 april 2008 een presentatie gehouden voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Rotterdam.
In dit onderzoek zijn economische profielen opgesteld voor het Kamer van Koophandelgebied Rotterdam en voor zeven deelgebieden daarbinnen. De zeven deelgebieden zijn Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Rechter Maasoever, Hollandse Eilanden en Waarden, Midden-Holland en Drechtstreek. De profielen zijn opgedeeld in de thema's Algemeen profiel, Economische specialisaties, Starters/ jonge bedrijven, Export, Dynamiek, Woon-werk verkeer.
In onderstaande kaart staat de werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1996-2006. In rood staan gemeenten met een groei boven het nationaal gemiddelde, in blauw gemeenten met een groei onder het nationaal gemiddelde.

 
Terug naar boven

Opdrachtgevers: Stedendriehoek, Regio Twente, Provincie Overijssel
In samenwerking met: Rand Europe

In Pieken in de Delta en in de Nota Mobiliteit wordt aan de A2, de A4/A16 en de A12 de ‘status’ van belangrijke economische ontwikkelingsas toegekend (‘Triple A-verbinding’). Worden die drie assen met de A1 vergeleken, dan blijkt van verschillen tussen de A1 enerzijds en de Triple A-verbindingen niet of nauwelijks sprake te zijn. De onderlinge vergelijking heeft betrekking op een groot aantal indicatoren op het terrein van economie, ruimte en verkeer/ vervoer.
De conclusie van het onderzoek is dat er goede argumenten bestaan om ook aan de A1 de status van Triple A-verbinding toe te kennen.

Illustratie Omvang stuwende bedrijvigheid 2004Illustratie Kans op congestie 2000 en 2020

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

In de Nota Ruimte zijn economische kerngebieden aangewezen. Dat is mede gebaseerd op basis van het project Gebiedsgerichte Economische Perspectieven van het Ministerie van Economische Zaken (‘Pieken in de Delta’). Aan het etiket ‘economisch kerngebied’ worden door het Rijk bepaalde voordelen gekoppeld, zoals (financiële) steun voor grote bedrijventerreinen (zogenaamde ‘top-projecten’) en het verlenen van voorrang bij claims op nieuwe of verbeterde infrastructuur. Het al dan niet aangewezen zijn als economisch kerngebied is dus niet zonder betekenis.
De Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) is niet geselecteerd als economisch kerngebied. Om te bepalen in hoeverre de Stedendriehoek eventueel in aanmerking zou komen voor de status van ‘economisch kerngebied’ zijn de economische prestaties vergeleken van de tien huidige economische kerngebieden buiten de Randstad, de Stedendriehoek en een drietal andere ‘kandidaat-kerngebieden’ (Leeuwarden, Emmen en Zwolle/ Kampen). Daarbij zijn criteria opgesteld in de geest van de filosofie achter ‘Pieken in de Delta’. Deze hebben betrekking op toegevoegde waarde, stuwende bedrijvigheid en kennisintensiteit (zie als voorbeeld de absolute omvang van de Bruto Toegevoegde Waarde).


 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Naar aanleiding van de jaarlijkse onderzoeken voor Elsevier heeft Bureau Louter, op verzoek van de gemeente Deventer, een rapport opgesteld waarin de economische prestaties van de gemeente Deventer door de tijd gevolgd worden. Naar aanleiding van dat rapport is onder leiding van Bureau Louter een discussiebijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de gemeente Deventer en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit Deventer.

 
Terug naar boven

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn stelt in het voorjaar van 2004 het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2010 (MOP) vast. Dat gebeurt in een aantal stappen. De eerste stap is het vaststellen van doelen tot 2010 door de gemeenteraad. Als onderdeel van de eerste stap van het vaststellen van de MOP is op 15 april een expert-meeting van de Raadswerkgroep Vernieuwing MOP gehouden. Naast leden van de gemeenteraad hebben daaraan ook bedrijven, instellingen en organisaties uit Apeldoorn deelgenomen. Het doel van de expert-meeting was het verbreden en verdiepen van het inzicht van de raadsleden in mogelijke consequenties van ontwikkelingen in de Nederlandse economie op middellange termijn voor Apeldoorn, alsmede in de kansen en bedreigingen voor Apeldoorn op het gebied van economie. Dit levert bouwstenen voor het nadenken over gemeentelijk economisch beleid voor de periode 2005-2010. Bureau Louter heeft ten behoeve van de expert-meeting een presentatie gehouden. Daartoe is een quick-scan van de economie van Apeldoorn opgesteld. Daarin staan kansen en bedreigingen voor en sterke en zwakke punten van de Apeldoornse economie centraal. Naast werkgelegenheid werd ook ingegaan op bedrijventerreinen en kantoren.

Kantorenlocaties Apeldoorn: Kantoren gebouwd voor 1988

Kantorenlocaties Apeldoorn: Kantoren gebouwd in of na 1988

publicaties-bureaulouter
publicaties-tno-inro
publicaties-erasmusuniversiteit
tijdschriften-en-boeken
tijdschriften-en-boeken