Klik op de rode punten om te zien welke positie een stationslocatie (totaal zijn er 392) inneemt in de ranglijst wat betreft arbeidsplaatsen per vierkante kilometer ('Positie economische functie'). Een stationslocatie is het gebied binnen een straal van 500 meter rond een treinstation.
Via het plus-teken rechtsboven in de kaart kunt u ook het huidige spoorwegennet (inclusief spoorlijnen voor goederenvervoer) zichtbaar maken.