SCHUIVEN MET WOONAANTREKKELIJKHEID

De woonaantrekkelijkheid van 7.877 buurten met minstens 500 inwoners is opgebouwd uit 122 indicatoren, die zijn gebundeld naar 34 kenmerken en elf rubrieken (zie Waar Willen We Wonen 2022 voor een toelichting). Door naar links of rechts te schuiven kunt u uw eigen gewichten bepalen voor de 34 kenmerken (een gewicht van 0 kan ook). Klik dan op 'Toon resultaat' (helemaal onderaan) voor de ranglijst. Dan verschijnt het resultaat voor de gekozen buurt en een top-10 voor buurten binnen de omgeving.

Spelregels:

  • Aan minstens vijf kenmerken een gewicht geven
  • Per kenmerk is het maximale gewicht 60%

 

Voer een postcode in (vier cijfers en twee letters):  
Postcode:
Binnen hoeveel kilometer van uw buurt/plaats (de 'straal') wilt u vergelijken met andere buurten (keuze: vanaf 10 kilometer)
Bij een grotere straal kan het wat langer duren voordat er een resultaat verschijnt.
 
Straal (km.):
Geef eventueel een maximumprijs aan (op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per buurt).

Welk gewicht geeft u per kenmerk? Schuif en de tool rekent alle gewichten om naar een totaal van 100%.

IndicatorSchuif met de gewichtenGewicht
(som is 100%)
Aanbod basisonderwijs
Aanbod kinderopvang
Aanbod voortgezet onderwijs
Aanbod hoger onderwijs
Aanbod dagelijkse medische voorzieningen
Aanbod ziekenhuizen
Aanbod winkels dagelijkse boodschappen
Aanbod overige (luxe) winkels
Aanbod cafes
Aanbod restaurants
Aanbod culturele voorzieningen
Aanbod sportfaciliteiten
Aanbod recreatieterreinen
Nabijheid meren en plassen
Nabijheid strand
Groen en natuur in omgeving
Rust en ruimte in de omgeving
Weinig luchtverontreiniging
Weinig overlast door stank en geluid
Weinig files
Parkeermogelijkheden
Bereikbaarheid over de weg
Bereikbaarheid met de trein
Bereikbaarheid met bus, metro, tram
Weinig rommel en vernieling
Weinig overlast door jongeren
Weinig overlast buren/omwonenden
Verkeersveiligheid
Weinig misdaad in omgeving
Tevredenheid met bevolkingssamenstelling
Saamhorigheid van de bevolking
Ruime woningen/tuinen
Monumentale bebouwing
Sociale status van woonomgeving