Publicaties in tijdschriften en boeken

Toelichting:
Respectievelijk auteur(s), titel publicatie en boek/ tijdschrift waarin verschenen.

Louter, P.J. (2006) [1039]
De agglomeratie als arbeidsmarkt
In: Arbeidsmarktjournaal nummer 3, augustus 2006

Louter, P.J. (2005) [1038]
Technologische topregio’s in Europa
In: S&RO 03/2005, pp. 24-31

Louter, P.J. en A.C. van Wijk (2005) [1037]
Nederlandse regio’s in Europees perspectief
In: Property Research Quarterley, april 2005, jaargang 4, nummer 1

Priemus, H., R. Goetgeluk en P.J. Louter (Editors, 2003) [1036]
ICT, housing & built environment
Themanummer Open House International, vol. 28, no. 4.

Louter, P.J. (2003) [1035]
ICT and office location
In: Open House International, vol. 28, no.4, pp.47-53

Beek, H. van der en P.J. Louter (2003) [1034]
Trendbreuk in de spreiding van de economie
In: Rooilijn, nummer 6, juni 2003, pp. 305-310.

Louter, P.J. (2002) [1033]

Bereikbaarheid Economische Nederland
In: Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, pp. 22-25

Louter, P.J. (2000) [1032]
Steden vergeleken
In: Boekema, F.W.M. en W. de Graaff (red.) Grotestedenbeleid, transport en infrasructuur, pp. 43-69

Louter, P.J. (2000) [1031]
Utrecht steelt de show
In: Ondernemen, zesde jaargang, nummer 10, pp. 52-54

Louter, P.J. (2000) [1030]
De economische contouren van het Structuurplan Deventer
In: Gemeente Deventer: Naar een Deventer structuurplan, pp. 23-31

Kleyn, W.H. en P.,J. Louter (1999) [1029]
Van regionale naar ruimtelijk-economische analyses
In: Geertman, S., J-J. Harts, T. Overduin en R. Roosjen (red.) Praktijkboek GIS, NexpRI Utrecht, pp. 147-158

Louter, P.J. en H.P. Krolis (1998) [1028]
Recreatie en toerisme op de kaart
In: Recreatie & Toerisme, juni 1998, pp. 6-9

Louter, P.J. (1998) [1027]
Snelwegassen
In: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 79e jaargang, nummer 7, pp. 7-10

Louter, P.J. en M.A.C.M. van der Westerlaken (1998) [1026]
Ruimtelijk-economische analyses met LISA
In: LISA-Nieuws, jaargang 3, nummer 3, april 1998, pp. 4-10

Louter, P.J. (1997) [1025]
Regionale data voor beleidsdoeleinden
In: F.W.M. Boekema en W. de Graaff (red.) Regionale data: vraag, aanbod en toepassing, Van Gorcum, Assen, pp. 5-26

Louter, P.J. (1996) [1024]
Ruimtelijke trends in werkgelegenheidsontwikkeling
In: Boekema, F.W.M., D-J. F. Kamann en W. de Graaff (red.) Lokaal economisch beleid, Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1995, pp. 47-70

Louter, P.J. (1996) [1023]
Economische ontwikkeling in multi-nodale stdelijke gebieden
In: Dieleman, F.M. en H. Priemus (red.) De inrichting van stedelijke regio’s, Van Gorcum, Assen, pp. 141-156

Louter, P.J. en P.A. de Ruijter (1996) [1022]
Ruimtelijke verschillen in werkgelegenheidsgroei
In: Rooilijn, nummer 6, juni 1996, pp. 277-282

Louter, P.J. en M. Koutstaal (1995) [1021]
Measuring economic performance
In: Beije, P.R. en H.O. Nuys (red.) The Dutch diamond, Garant, Apeldoorn, pp. 57-86

Louter, P.J. (1994) [1020]
Materiaalgeoriënteerde, personengeoriënteerde en informatiegeoriënteerde activtietien: een andere kijk op regionale werkgelegenheidsgroei
In: Scholten, H. en S.C. de Groot (red.) Arbeidsmarkt en sociale zekerheid, Eburon Delft, pp. 246-259

Oort, F.G van en P.J. Louter (1994) [1019]
Dynamiek in regionale welvaart
In: Dijk, J.J. van en R. Florax (red.) Industriepolitiek, regionale clusters en de werking van markten. Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1993, Geo Pers, pp. 47-70

Louter, P.J. (1993) [1018]
De Nederlandse industrie: concurrerend of niet?
In: Reflectie, mei 1993, pp. 2-7

Louter, P.J. en B.J.L. Tortike (1993) [1017]
Werkgelegenheidsgroei en verstedelijking; een case-studie voor Nederland, België en Zuidoost Engeland
In: Vergoossen, Th. W. M. (red.) Internationalisering en regionale economische groei, Nijmeegse Geografische Cahiers nr. 38, pp. 143-162.

Scholten, H. en P.J. Louter [1016]
De economische opleving van de stad
In: Geografie, jaargang 2, nummer 3, pp. 34-40.

Louter, P.J. (1993) [1015]
Regionale variaties in economische prestaties in Nederland
In: Dijk, J.J. van en M.W. de Jong (red.) Steden en regio’s in Europa. Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1992. Stichting RSA, pp. 147-174.

Louter, P.J. en F.G. van Oort (1993) [1014]
Dynamiek in regionaal-economische specialisaties
In: Dijk, J.J. van en M.W. de Jong (red.) Steden en regio’s in Europa. Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1992. Stichting RSA, pp. 191-218.

Louter, P.J. en H. Bleichrodt (1992) [1013]
Ruimtelijke variaties in de vertegenwoordiging van jonge bedrijvigheid
In: Kamann, D.J.F. en P. Rietveld (red.) Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1991. Stichting RSA Nederland, pp. 177-206

Louter, P.J. (1992) [1012]
Recente ontwikkelingen in de groei van steden
In: Nouvelles Spatiales, jaargang 4, nr. 2, pp. 12-15

Knaap, G.A. van der en P.J. Louter (1992) [1011]
De twee gezichten van de Zaanstreek
In: Geografie, jaargang 1, maart, pp. 5-9

Louter, P.J. en B.J.L. Tortike (1991) [1010]
De economische functie van stedelijke knooppunten binnen hun regio; het voorbeeld Groningen
In: Stichting Planologische Discussiedagen (red.), Planologische Discussiedagen, Delftsche Uitgevers Maatschappij, pp. 673-683

Louter, P.J. (1991) [1009]
Trends in de ruimtelijke neerslag van economische activiteiten
In: Kamann, D.J.F. en P. Rietveld (red.) Nieuwe ideeën in Nederlands ruimtelijk onderzoek 1990. Stichting RSA Nederland, pp. 175-200

Knaap, G.A. van der en P.J. Louter (1991) [1008]
Economic changes and strategies for spatial policy
In: Smidt, M. de, A. Granberg en E. Wever (red.) Regional development strategies and territorial production complexes: a Dutch-Russian perspective. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, pp. 8-24

Knaap, G.A. van der en P.J. Louter (1989) [1007]
Innovative enterprises and growth in medium-sized cities, 1950-1985
In: Smidt, M. de en E. Wever (red.) Regionale and local economic policies and technology. Nederlandse Geografische Studies 99, Amsterdam/ Utrecht, pp. 33-54

Louter, P.J. (1989) [1006]
Economische potenties in het Noorden des lands
In: H. van der Cammen et al. (red.) Planologische Discusiiebijdragen 1989, pp. 349-448

Louter, P.J. (1989) [1005]
Regionaal-economische vernieuwing in Nederland
In: Economenblad, 3, pp. 4-5

Louter, P.J. (1988) [1004]
Randstad en Limburg favoriet bij technologische bedrijven
In: De Nieuwe Geografenkrant, 12, 8, pp. 16-19

Louter, P.J. (1988) [1003]
Regionale en stedelijke specialisaties in vernieuwende economische activiteiten
In: H. van der Cammen et al. (red.) Planologische Discussiebijdragen 1988, pp. 461-471

Knaap, G.A. van der en P.J. Louter (1988) [1002]
Technologische ontwikkeling en ruimtelijke specialisatie in de Randstad
In: Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks XXII, pp. 3-14

Louter, P.J. (1987) [1001]
Perspectieven voor de regio’s in nieuw economisch tijdperk
In: AGORA, 3, pp. 4-8

publicaties-bureaulouter
publicaties-tno-inro
publicaties-erasmusuniversiteit
tijdschriften-en-boeken