Publicaties - Bureau Louter

Toelichting:
Opdrachtgever is aangegeven op laatste regel.
Bij aanklikken van titel publicatie verschijnt informatie
Door op knop te drukken kunt u het rapport gratis downloaden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2020) [330]
Waar Willen We Wonen 2020
Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2020) [329]
Omgevingsanalyse Centrum voor Veiligheid en Digitale Transformatie (2020) [329]
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2020) [328]
Functies van de binnenstad van Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2020) [327]
Relatiepatronen Hardenberg
Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2020) [326]
Behoefteraming bedrijventerreinen Emmen 2020-2030
Opdrachtgever: Gemeente Emmen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [325]
Economische toplocaties 2019; Special topic: Sociaal-economische dynamiek en economische prestaties MKB
Opdrachtgever: In eigen beheer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [324]
Verkenning effecten bouwprogramma's Zoetermeer volgens drie scenario's
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [323]
Binnenstadsprofiel Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [322]
Economische potenties ontwikkellocaties Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [321]
UWV-prognoses zelfstandigen 2019-2020
Opdrachtgever: UWV

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [320]
De staat van Zoetermeer
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [319]
Regionale arbeidsmarktprognoses naar woonplaats tot 2024
Opdrachtgever: ROA

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [318]
Regioschetsen arbeidsmarktregio's UWV tot 2024 (voor 35 individuele regio's)
Opdrachtgever: UWV

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [317]
Regionale arbeidsmarktprognoses 2019
Opdrachtgever: UWV

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [316]
Perspectieven voor Haarveld
Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [315]
Marktpotentie Ossebroeken 2, situatie maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2019) [314]
Economische perspectieven voor Noordenveld
Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [313]
Binnenstadsprofiel Veenendaal
Opdrachtgever: gemeente Veenendaal

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [312]
Binnenstadsprofiel Maastricht
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [311]
Economisch profiel Drimmelen
Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [310]
Woonaantrekkelijkheid Terneuzen
Opdrachtgever: Gemeente Terneuzen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [309]
Binnenstadsprofiel Enschede
Opdrachtgever: Gemeente Enschede

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [308]
Economische toplocaties 2018. Special topic: stationslocaties
Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [307]
Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden
Opdrachtgevers: Fontys Hogescholen en Elsevier Weekblad

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [306]
Second opinion Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam (2018)
Opdrachtgever: Projectorganisatie N33 Midden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [305]
Marktpotentie Rooseveltstraat Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [304]
Woonaantrekkelijkheidscan Tholen
Opdrachtgever: Gemeente Tholen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [303]
Regionale arbeidsmarktprognoses 2018-2019
Opdrachtgever: UWV

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [302b]
De arbeidsmarkt van de CTNV-regio; hoofdlijnenrapportage
Opdrachtgever: Strategische Board Stedendriehoek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [302a]
De arbeidsmarkt van de CTNV-regio; analyserapport
Opdrachtgever: Strategische Board Stedendriehoek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2018) [301]
De economische betekenis van het European Patent Office in 2017
Opdrachtgever: European Patent Office

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [300]
Economische prestaties van gemeenten en regio's in de bouwsector
Opdrachtgever: Cobouw

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [299]
Quick-scan sturingsindicatoren Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
Opdrachtgever: Regio Duin- en Bollenstreek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [298]
Economische Toplocaties 2017. Special topic: toegevoegde waarde
Opdrachtgever: Elsevier Weekblad

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [297]
Buitenlandeffecten op de woonaantrekkelijkheid van Maastricht
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [296]
Economische effecten bedrijventerreinen Zoetermeer
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [295]
Economische betekenis maritiem cluster Werkendam
Opdrachtgever: Brabantse OntwikkelingsMaatschppij/ gemeente Werkendam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [294]
Bedrijventerreinen in Woerden
Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [293]
Zwolle maakt werk van de bijstand
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2017) [292]
Arbeidsmarkt en relatiepatronen Vijfheerenlanden
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [291]
Ruimte voor innovatieve bedrijvigheid in Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [290]
Marktpotentie Ossebroeken 2
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [289]
Arbeidsmarktanalyse Noordoostpolder
Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [288]
Bouwdynamiek in Nederland, 2002-2016
Opdrachtgever: Cobouw

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [287]
Bedrijventerreinenanalyse Zuid-Drenthe
Opdrachtgever: Zuid-Drentse gemeenten en Provincie Drenthe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [286]
Relatiepatronen in Noord-Groningen; verdiepingsslag
Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [285]
Relatiepatronen in Noord-Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [284]
Economische Toplocaties 2016
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W.van Eikeren (2016) [283]
Economische en demografische ontwikkelingen in Flevoland
Opdrachtgever: Atelier Flevo-perspectieven

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [282]
Het aerospace cluster in Zuid-Holland
Opdrachtgever: InnovationQuarter

Louter, P.J., B. Steiner en W. van Eikeren (2016) [281]
Ruimtelijke en financiële verkenning Bedrijvenpark De Rotbrink; Hoofdrapport
Opdrachtgever: Gemeente Ommen

Louter, P.J., B. Steiner en W. van Eikeren (2016) [280]
Ruimtelijke en financiële verkenning Bedrijvenpark De Rotbrink; Achtergrondrapport
Opdrachtgever: Gemeente Ommen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [279]
Regionale oriëntatie Zoetermeer; Hoofdlijnennotitie
Opdrachtgever: ROC Mondriaan

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2016) [278]
Regionale oriëntatie Zoetermeer; Achtergrondrapport
Opdrachtgever: ROC Mondriaan

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2015) [277]
Economische Toplocaties 2015
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Eikeren, W. van, P.J. Louter, Y. Raets, A. Schilder en B. Steiner (2015) [276]
Regionale effecten bestuurlijke heroriëntatie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2015) [275]
Ruimtelijk-economische analyse Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Verver, T. en P.J. Louter (2015) [274]
Behoefte aan ruimte? De toekomstige ruimtebehoefte van economische dragers in Assen
Opdrachtgever: Gemeente Assen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2015) [273]
Assen naar 2025. Prognoses over de ontwikkeling van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen, kantoren en winkelruimte.
Opdrachtgever: Gemeente Assen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2015) [272]
Bedrijventerreinen in Fryslân. Vraagprognoses tot 2030.
Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Louter, P.J en W. van Eikeren (2014) [271]
De economie van de Duin- en Bollenstreek; brochure
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [270]
De economische positie van de Duin- en Bollenstreek
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [269]
Een economische foto van Katwijk
Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [268]
Relatiepatronen in Rotterdam; stad en stadsregio
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [267]
Starters in Rotterdam; analyse van het aantal startende bedrijven in Rotterdam en Nederland, 1996-2013
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [266]
Behoefteraming bedrijventerreinen Emmen, 2014-2025
Opdrachtgever: Gemeente Emmen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [265]
Analyse verhuizingen Emmen, 1998-2012
Opdrachtgever: Gemeente Emmen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [264]
Vraag naar bedrijventerreinen Aa en Hunze, 2014-2025
Opdrachtgever: Gemeente Aa en Hunze

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [263]
Waar willen we wonen 2014
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [262]
Economische toplocaties 2014
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [261]
Bedrijventerreinen in Oost-Groningen
Opdrachtgever: Regio Oost-Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [260]
Bedrijventerreinen in Eemsdelta; onderdeel ‘overige bedrijventerreinen’
Opdrachtgever: Regio Eemsdelta

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [259]
Bedrijventerreinen in Eemsdelta; Samenvatting en Handreiking
Opdrachtgever: Regio Eemsdelta

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2014) [258]
Interregionale relatiepatronen Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [257]
Waar willen we wonen 2013
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [256]
De arbeidsmarkt voor MBO Techniek in Haaglanden
Opdrachtgever: Regionaal Topoverleg Techniek Haaglanden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [255]
De arbeidsmarkt van de Stedendriehoek
Opdrachtgever: Strategisch Board Stedendriehoek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [254]
Marktanalyse Plantage Middenlaan 52 Amsterdam
Opdrachtgever: Amstelring

Bureau Louter, Royal HaskoningDHV en IROKO (2013) [253]
Delft in regionaal perspectief
Opdrachtgever: Gemeente Delft

P.J. Louter en W. van Eikeren (2013) [252]
Regioverkenning Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft

Tordoir, P.P. en P.J. Louter (2013) [251]
Het regionale en lokale klimaat voor ruimtelijke investeringen
Opdrachtgever: Actieteam Renovatie, Herstructurering en Herbestemming

Louter, P.J., W. van Eikeren en P.P. Tordoir (2013) [250]
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat
Opdrachtgever: Actieteam Renovatie, Herstructurering en Herbestemming
Download (gratis)

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [249]
Behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe tot en met 2030
Opdrachtgever: Provincie Drenthe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [248]
De arbeidsmarkt van de Leidse regio. Achtergrondrapportage: facts & figures.
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [247]
Economische Toplocaties 2013
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [246]
ICT in Zuid-Holland
Opdrachtgever: Kennisalliantie

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [245]
De regionale arbeidsmarkt voor technici tot 2017
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [244]
Het Life & Health cluster in Nederland
Opdrachtgever: KvK Den Haag

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [243]
Relatiepatronen Hardenberg-Zwolle
Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [242]
Kennis maken met de Leidse regio
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [241]
(Top)sectoren in Zuidwest-Nederland
Opdrachtgever: KvK Zuidwest-Nederland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [240]
Logistiek in Zuidwest-Nederland
Opdrachtgever: KvK Zuidwest-Nederland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [239]
Vestigingsklimaatmonitor Limburg 2013
Opdrachtgever: Provincie Limburg

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2013) [238]
Waar een WIL is, is een weg
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [237]
De politieke kaart van 2012
Opdrachtgever: Intern project
Download (gratis)

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [236]
De woonaantrekkelijkheid van buuten in Vianen
Opdrachtgever: Gemeente Vianen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [235]
Geef kennis de ruimte
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [234]
Vitaliteitscans Doetinchem en Oude IJsselstreek
Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [233]
Vitaliteitscans en woonaantrekkelijkheidscans Leidse regio
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [232]
Het life & health cluster in de regio Den Haag
Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Den Haag

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [231]
De economie van de regio Noord-Veluwe
Opdrachtgever: Regio Noord-Veluwe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [230]
Vitaliteitscans Noord-Veluwe
Opdrachtgever: Regio Noord-Veluwe

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [229]
Economisch profiel 5-sterrenregio
Opdrachtgever: 5-sterrenregio (Regio Noordoost-Brabant)

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [228]
De nieuwe politieke kaart van Nederland
Opdrachtgever: Intern project
Download (gratis)

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [227]
Economische ontwikkeling steden en stadsgewesten vanaf 1973
Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Utrecht

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [226]
Ruimtelijke verschillen in woonaantrekkelijkheid voor senioren
Opdrachtgever: Habion

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [225]
Woonaantrekkelijkheidscans selectie Noord-Hollandse gemeenten en Almere
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [224]
Demografische analyse regio Amersfoort
Opdrachtgever: Regio Amersfoort

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [223]
Quick scan economie en wonen in Zwartewaterland
Opdrachtgever: Gemeente Zwartewaterland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [222]
Woonaantrekkelijkheid en arbeidsmarktrelaties Gorinchem
Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [221]
Waar willen we wonen 2012
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [220]
Economische toplocaties 2012
Opdrachtgever: Weekblad Elsevier

Bureau Louter en Royal Haskoning (2012) [219]
Brochure: Kansenregio Noordwest-Holland
Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [218]
Regionaal-economische analyse Noord-Holland Noord
Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [217]
Vitaliteitsscans en woonaantrekkelijkheidsscans regio Zwolle
Opdrachtgever: 16 gemeenten in de regio Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [216]
De economische kracht van de regio Zwolle
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [215]
Demografische en economische analyse Lochem
Opdrachtgever: Gemeente Lochem

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [214]
De Zwolse arbeidsmarkt in regionaal perspectief
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2012) [213]
Economie en bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen naar 2030
Opdrachtgevers: Regio Groningen-Assen en Gemeente Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2011) [212]
Quick scan arbeidsmarkt topsectoren
Opdrachtgever: Platform Bèta Techniek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2011) [211]
Waar willen we wonen?
Weekblad Elsevier
informatiebestellen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2011) [210]
De economische vitaliteit van Zwolle
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2011) [209]
Toekomst vmbo en mbo in Delft
Opdrachtgever: Gemeente Delft

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2011) [208]
Economische Toplocaties 2011
Weekblad Elsevier
informatiebestellen

Louter. P.J. en W. van Eikeren (2011) [207]
Bronnen van regionaal economische vitaliteit
In eigen beheer uitgebracht
informatiebestellen

Bureau Louter, Bureon, OBR en Oaser (2011) [206]
Economische Verkenning Rotterdam 2011
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [205]
De regionale arbeidsmarkt voor technici
Platform Bèta Techniek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [204]
Jonge vlucht in Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [203]
De arbeidsmarkt van Delft
Gemeente Delft

ResearchNed en Bureau Louter (2010) [202]
Technomonitor 2010
Platform Bèta Techniek

UWV WERKbedrijf, SEOR en Bureau Louter (2010) [201]
Arbeidsmarktprognoses 2010-2011
UWV WERKbedrijf

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [200]
De Delftse arbeidsmarkt in beeld; Stand van zaken en toekomstperspectief
Gemeente Delft

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [199]
Bureau Louter arbeidsmarktprognoses Rotterdam 2010
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [198]
Ruimte voor zorg; Economische ontwikkelingen in de zorgeconomie
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Bureau Louter en PAU (2010) [197]
Groeidocument krimp. Demografische ontwikkelingen in Groningen en de gevolgen
Provincie Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2010) [196]
Analyse ROA-prognoses voor technisch opgeleiden
Platform Bèta Techniek

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2009) [195]
Ruimtevraag van kleine bedrijven in Rotterdam, 2010-2015
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Bureau Louter en ResearchNed (2009) [194]
Techniek in Limburg
Techniek in de regio Rotterdam
Techniek in Zuidoost-Brabant
Techniek in Twente
Techniek in de regio Amsterdam
Techniek in Arnhem-Nijmegen
Techniek in Haaglanden

Platform Bèta Techniek

Elsevier/Bureau Louter (2009) [193]
Onderzoek ten behoeve van Toplocaties 2009
Weekblad Elsevier

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2009) [192]
De economie van Zoetermeer in beeld
Gemeente Zoetermeer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2009) [191]
De economische betekenis van het European Patent Office
European Patent Office

Significance en Bureau Louter (2009) [190]
TXL analyses KBA RAAM
Planbureau voor de Leefomgeving

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2009) [189]
De economie van Delft in beeld
Gemeente Delft

UWV WERKbedrijf, SEOR en Bureau Louter (2009) [188]
UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognoses 2009-2010
UWV WERKbedrijf

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2009) [187]
Bevolkingsafname in Nederland
Ministerie van BZK

Bureau Louter en SEOR (2009) [186]
De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses. Speciaal thema: de kwaliteit van de Rotterdamse bedrijvigheid
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Elsevier/Bureau Louter (2008) [185]
Onderzoek ten behoeve van Toplocaties 2008
Weekblad Elsevier

Significance, Bureau Louter en Stratelligence (2008) [184]
KBA OV SAAL TXL berekeningen Schaalsprong Almere
Planbureau voor de Leefomgeving

P.J. Louter en W. van Eikeren (2008) [183]
Ontwikkeling vestigingsplaatsfunctie Schiphol tot 2040; De vier WLO-scenario’s gekwantificeerd
Ministerie van Verkeer en Waterstaat; DGLM

P.J. Louter en W. van Eikeren (2008) [182]
Ruimtelijk-economische ontwikkeling Schiphol 2040
Provincie Noord-Holland

P.J Louter en W. van Eikeren (2008) [181]
Economie en arbeidsmarkt in de regio Roermond
Gemeente Roermond

Bureau Louter (2008) [180]
Pieken in beeld; Nulmeting Pieken in de Delta monitor
Ministerie van Economische Zaken

Decisio en Bureau Louter (2008) [179]
Economische betekenis internationale bedrijven en organisaties; Update 2008
Gemeente Den Haag

SEOR en Bureau Louter (2008) [178]
Werkgelegenheid in Den Haag; Ontwikkelingen, achtergronden en beleidsmogelijkheden
Gemeente Den Haag

ResearchNed, Bureau Louter en QDelft (2008) [177]
Technomonitor 2008
Platform Bètatechniek

OBR, Bureon, Bureau Louter en Rabobank (2008) [176]
Economische Verkenning Rotterdam 2008
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Bureau Louter (2008) [175]
Werkgelegenheidsmonitor Rotterdam najaar 2008
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Bureau Louter en VDWResearch (2008) [174]
Grenzen van de regio
Gemeente Boxtel

Bureau Louter (2008) [173]
Economische Monitor Delft 2008
Gemeente Delft

Decisio, Bureau Louter en SEO (2008) [172]
Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten voor de opties voor Schiphol en de regio op de middellange termijn
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (t.b.v. Alderstafel)

P.J. Louter en W. van Eikeren (2008) [171]
Monitor en prognose werkgelegenheidsontwikkeling Rotterdam 2008
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Dit is uitgebracht in het kader van de werkgelegenheidsmonitor Rotterdam van het najaar van 2008.

Significance, Bureau Louter en Stratelligence (2008) [170]
Aanvullende TXL analyses ‘Nederland Later’
Milieu en Natuurplanbureau

CWI, SEOR en Bureau Louter (2008) [169]
CWI Arbeidsmarktprognoses 2008-2013
CWI Nederland

P.J. Louter en W. van Eikeren (2008) [168]
Economisch profiel Kamer van Koophandel Rotterdam
Kamer van Koophandel Rotterdam

Bureau Louter (2008) [167]
Werkgelegenheidsmonitor Rotterdam voorjaar 2008 [167]
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

P.J. Louter en W. van Eikeren (2008) [166]
De kenniseconomie in Nederlandse gemeenten en regio: Rangen en standen. Onderzoek Toplocaties 2007
Weekblad Elsevier

Bureau Louter (2008) [165]
Werkgelegenheidsmonitor Rotterdam najaar 2007
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

P.J. Louter en W. van Eikeren (2007) [164]
De Bosatlas van Nederland, hoofdstuk 16 Werken
Wolters Noordhoff

P.J. Louter en W. van Eikeren (2007) [163]
Kamers in profiel; De economie van Kamers van Koophandel vergeleken
Kamer van Koophandel Nederland

P.J. Louter en W. van Eikeren (2007) [162]
Kantoren op de Kaart
Rijksgebouwendienst

P.J. Louter en W. van Eikeren (2007) [161]
Contra-expertise ‘Bedrijventerreinen in Raalte’ Milieu en Natuur Overijssel

Bureau Louter (2007) [160]
Economische Monitor Delft 2007
Gemeente Delft

Bureau Louter (2007) [159]
Economisch profiel en prognoses Schouwen-Duiveland
ProWonEc

Bureau Louter, m.m.v. Bureau PAU (2007) [158]
Ontwikkelingen en prognoses regionale kantorenmarkt
Rijksgebouwendienst

SEOR en Bureau Louter (2007) [157]
‘Werk in uitvoering’: Sfeerbeeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rijnmond 2007
Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond

Cabus, P., W. van Eikeren, P.J. Louter en W. Vanhaverbeke (2007) [156]
Socio-economische impact van HST op de Kortrijkse regio
Intercommunale Leiedal

CWI, Bureau Louter en SEOR (2007) [155]
CWI Arbeidsmarktprognoses 2007-2012
CWI Nederland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [154]
Quick-scan economische structuur Heerenveen
Gemeente Heerenveen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [153]
Economie en arbeidsmarkt Enschede
Gemeente Enschede

Bureau Louter (2007) [152]
Werkgelegenheidsmonitor Rotterdam voorjaar 2007
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [151]
Ruimtelijk-economisch perspectief Hoogeveen; op weg naar 2020
Gemeente Hoogeveen

Significance en Bureau Louter (2007) [150]
Toepassen van TIGRIS XL binnen de studie ‘Nederland later’
Milieu en natuurplanbureau

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [149]
Gebiedsindeling KvK Noord-Nederland
Kamer van Koophandel Noord-Nederland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [148]
De economie van Delfzijl; verleden, heden en toekomst
Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [147]
De economie van Eemsdelta; verleden, heden en toekomst
Provincie Groningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2007) [146]
Ontwikkeling perifere detailhandel Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

Bureau Louter (2007) [145]
Economische Monitor Zuid-Holland 2007
Provincie Zuid-Holland

P.J. Louter (2006) [144]
Contra-expertise behoefteraming bedrijventerrein Lokerbroek Milieudefensie

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2006) [143]
Ruimtelijk-economische schets Gooi en Vechtstreek
Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Bureau Louter (2006) [142]
Economische Monitor Zuid-Holland 2006
Provincie Zuid-Holland

Elsevier/Bureau Louter (2006) [141]
Onderzoek ten behoeve van Toplokaties 2006
Weekblad Elsevier

Bureau Louter (2006) [140]
Economische Monitor Delft 2006
Gemeente Delft

Rand Europe en Bureau Louter (2006) [139]
TIGRIS XL, ruimtelijke beelden – fase 1
Milieu en natuurplanbureau

SEOR en Bureau Louter (2006) [138]
‘Werk in uitvoering’: Sfeerbeeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rijnmond 2006
Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond

Louter, P.J. en A. Bouman (CWI) (2006) [137]
Stedelijke arbeidsmarkten in Nederland
CWI Nederland

CWI, Bureau Louter, ECORYS en SEOR (2006) [136]
CWI Arbeidsmarktprognoses 2006-2011
CWI Nederland

Bureau Louter (2006) [135]
Top 70 kantoorsteden van Nederland 2006
NVM Bedrijfsonroerend Goed

Rand Europe en Bureau Louter (2006) [134]
TIGRIS XL toepassing in N18-studie
Rijkswaterstaat Oost-Nederland

SEOR en Bureau Louter (2006) [133]
Werk loont op de arbeidsmarkt
Gemeente Deventer

Rand Europe en Bureau Louter (2006) [132]
TIGRIS XL 1.0 Verbeteringen t.o.v. het TIGRIS XL prototype model
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2006) [131]
Arbeidsmarktonderzoek Baarn/Soest
Gemeente Baarn

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2006) [130]
Dynamiek in kleine bedrijven; Een case-study voor de Rotterdamse wijkeconomie
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Royal Haskoning, StadtUmBau en Bureau Louter (2006) [129]
Ontwikkelingskansen Twente in internationaal perspectief
Provincie Overijssel

Decisio en Bureau Louter (2005) [128]
Kosten-batenanalyse op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat Noord-Holland

Elsevier/ Bureau Louter (2005) [127]
Onderzoek ten behoeve van het onderzoek Toplokaties 2005
Weekblad Elsevier

Decisio en Bureau Louter (2005) [126]
Internationale organisaties in Den Haag; Economische betekenis
Gemeente Den Haag

Bureau Louter en Rand Europe (2005) [125]
Triple A-verbindingen en A1
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Regio Twente, Provincie Overijssel

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2005) [124]
Bijdrage aan Economische Verkenning Rotterdam 2005
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

SEOR, Bureau Louter en PAR (2005) [123]
Werk in uitvoering. Sfeerbeeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rijnmond – 2005.
Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond

Louter, P.J. (2005) [122]
Contra-expertise nut en noodzaak Moerdijkse Hoek
Gemeente Moerdijk

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2005) [121]
Ruimtelijk-economische ontwikkelingen Centrale As Regio
Provincie Fryslân

Rand Europe, Bureau Louter en Spiekermann & Wegener (2005) [120]
TIGRIS XL Proeftoepassing
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Bureau Louter en TNO Bouw en Ondergrond (2005) [119]
Maatschappelijke Waarde Analyse Mainport Schiphol
Ministerie van verkeer en Waterstaat, DGTL

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2005) [118]
Bijdrage aan Amsterdamse Economische Verkenningen 2005
Stichting Amsterdamse Economische Verkenningen

ECORYS, SEOR, Bureau Louter, CWI (2005) [117]
CWI Arbeidsmarktprognoses 2005-2010
CWI Nederland

SEOR en Bureau Louter (2005) [116]
Kansen op de arbeidsmarkt voor laag opgeleide werkzoekenden in Rotterdam
Gemeente Rotterdam

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [115]
Ruimtelijke ontwikkeling gebouwde omgeving Emmen 2020
Gemeente Emmen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [114]
Economische Monitor Zuid-Holland 2004
Provincie Zuid-Holland

Elsevier/ Bureau Louter (30 oktober 2004) [113]
Onderzoek ten behoeve van het artikel ‘Toplocaties’
Weekblad Elsevier

Louter, P.J. (Bureau Louter), P.A. de Ruijter (Regio Research) en W. van Eikeren (Bureau Louter) [112]
De economie van Delft: Op weg naar 2015 (deelrapport 3 van ‘Delft maakt zijn toekomst’)
Gemeente Delft

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [111]
Economische prestaties van de Stedendriehoek
Gemeente Apeldoorn

ECORYS-NEI, Bureau Louter, SEOR (2004) [110]
De arbeidsmarkt in Oost Nederland 2004-2009
De arbeidsmarkt in Midden-West Nederland 2004-2009
De arbeidsmarkt in Noord-West Nederland Nederland 2004-2009
De arbeidsmarkt in Noord Nederland 2004-2009
De arbeidsmarkt in Zuid-West Nederland 2004-2009
De arbeidsmarkt in Zuid-Oost Nederland 2004-2009
CWI Nederland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [109]
Een economisch rapport voor Deventer
Gemeente Deventer

Rand Europe, Bureau Louter en Spiekermann & Wegener [108]
Documentatie TIGRIS XL
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [107]
Criteria economische kerngebieden
Gemeente Zwolle

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [106] Marktpositie Chateau Jemeppe
Building Moods

Louter, P.J. (Bureau Louter), P.A. de Ruijter (Regio Research) en W. van Eikeren (Bureau Louter) (2004) [105]
De Delftse economie, 1998-2003 (Deelrapport 2 van ‘Delft maakt zijn toekomst’)
Gemeente Delft

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2004) [104]
Groningse Trends 2030
Provincie Groningen

W.H. Kleyn en P.J. Louter (2003) [103] Economische nabijheid en bereikbaarheid in de Deltametropool.
Vereniging Deltametropool

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [102]
Een economisch rapport voor Delft (Deelrapport 1 van ‘Delft maakt zijn toekomst’)
Gemeente Delft.

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [101]
Verkenning economische effecten calamiteit Botlekverbindingen
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [100]
Het Nederlands kampioenschap economische vitaliteit
Weekblad Elsevier

Louter, P.J., W. van Eikeren en G.J. Eding (2003) [99]
Havens met uitstraling?; onderzoek naar de uitstralingseffecten van de Nederlandse zeehavens
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Goederenvervoer.

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [98]
De haven in zicht; onderzoek naar de directe economische effecten van de Nederlandse zeehavens
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Goederenvervoer.

ECORYS-NEI, Bureau Louter, SEOR (2003) [97]
De arbeidsmarkt in Oost Nederland 2003-2008
De arbeidsmarkt in Midden-West Nederland 2003-2008
De arbeidsmarkt in Noord-West Nederland 2003-2008
De arbeidsmarkt in Noord Nederland 2003-2008
De arbeidsmarkt in Zuid-West Nederland 2003-2008
De arbeidsmarkt in Zuid-Oost Nederland 2003-2008

CWI Nederland.

Louter, P.J. en W. van Eikeren (beiden Bureau Louter), F-J. Bade en M. Kiehl (beiden Universiteit Dortmund), G. Allaert (Universiteit Gent) en P. Cabus (Sociaal Economische Raad Vlaanderen) (2003) [96]
De economische hittekaart van Noord-West Europa
Ministerie van Economische Zaken.

Louter, P.J. (Bureau Louter), M.A. van der Ende en I. Vogelaar (Ecorys), P.J. van Nes (SEOR) (2003) [95]
Regionale arbeidsmarktprognoses 2003-2008
CWI Nederland.

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [94]
Clusters onder de loupe; recente ruimtelijk-economische ontwikkelingspatronen in de regio Amsterdam
(Rapport en CD Rom)
Gemeente Amsterdam, EZ Research

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [93]
Kantoren op de kaart

(Rapport en CD Rom)
Rijksgebouwendienst

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [92]
De regio Amsterdam op de kaart; ruimtelijke spreiding van vestigingen en arbeidsplaatsen (Rapport en CD Rom)
Stichting Amsterdamse Economische Verkenningen

Louter, P.J. en W. van Eikeren (2003) [91]
Quick-scan economie Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn

Louter, P.J. (2003) [90]
Imago en ruimtelijk-economische ontwikkeling
ruimtelijk Planbureau

Louter, P.J. (2003) [89]
De economische hittekaart van Nederland; waar de economie van Nederland groeit
Ministerie van Economische Zaken

Harkink, M. (Bureau PAU), Louter, P.J. (Bureau Louter) en Yap, H. S. (Bureau PAU) (2002) [88]
Werken in Hoogeveen; perspectieven tot 2030
Gemeente Hoogeveen

ECORYS-NEI, Bureau Louter, SEOR en TNO Inro [87a, 87b, 87c, 87d, 87e, 87f]
De arbeidsmarkt in Noord Nederland 2002-2007
De arbeidsmarkt in Oost Nederland 2002-2007
De arbeidsmarkt in Midden-West Nederland 2002-2007
De arbeidsmarkt in Noord-West Nederland 2002-2007
De arbeidsmarkt in Zuid-West Nederland 2002-2007
De arbeidsmarkt in Zuid-Oost Nederland 2002-2007
CWI Nederland

Louter, P.J. (2002) [86]
Criteria voor experimenteeromgevingen meervoudig ruimtegebruik
Habiforum

Louter, P.J. (2002) [85]
Regiovisie Leeuwarden: economisch profiel
Gemeente Leeuwarden en Provincie Friesland

Louter, P.J. (Bureau Louter), J. Muskens (TNO Inro), M.A. van der Ende en P. van Winden (Ecorys), P.J. van Nes (SEOR) (2002) [84]
Regionale arbeidsmarktprognoses 2002-2007
CWI Nederland

publicaties-bureaulouter
publicaties-tno-inro
publicaties-erasmusuniversiteit
tijdschriften-en-boeken