Woonaantrekkelijkheidsscan: gemeente en buurten

Door Elsevier en Bureau Louter wordt jaarlijks een ranglijst gepubliceerd van ‘de beste woongemeente’. Per gemeente kan een woonaantrekkelijkheidsscan worden opgesteld. Tevens zijn scores bepaald voor alle buurten met minstens 500 inwoners.

In de woonaantrekkelijkheidsscan wordt een gemeente vergeleken met een ‘benchmark’ van soortgelijke gemeenten. De gemeenten die deel uitmaken van de benchmark kunnen naar keuze worden vastgesteld.

De gegevens kunnen ondersteunend zijn bij het voeren van gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het prioriteren van gemeentelijke uitgaven), bij ‘citymarketing’ en bij vraagstukken rond bevolkingskrimp en woningbouw.

Als voorbeeld is hier gekozen voor de gemeente Noordwijk. Dit voorbeeld heeft betrekking op de situatie in 2016, maar inmiddels zijn ook gegevens tot en met 2019 beschikbaar. Indien u informatie wenst over de woonaantrekkelijkheid van buurten, dan kunt u contact opnemen.

Naar Woonaantrekkelijkheidsscan Noordwijk [PDF, 1.4 MB]
Stel vraag (per email)
Bestel Woonaantrekkelijkheidsscan voor uw gemeente à € 750,= Exclusief BTW