Economische Toplocaties 2018
Special topic: De economie van stationslocaties
 
Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

Inhoud rapport
Ook dit jaar begint het rapport weer met kaarten en ranglijsten van de economische prestaties van gemeenten en regio's, gebaseerd op de pijlers arbeidsplaatsen, toegevoegde waarde en startende bedrijven. Daarbij is, naast de totale bedrijvigheid, een onderscheid gemaakt materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriënteerde en personengeoriënteerde activiteiten. Dit legt ook ruimtelijk-economische specialisatiepatronen bloot.

Vervolgens is dit jaar voor het eerst niet alleen de economische prestaties weergegeven (die representatief zijn voor de 'stand van zaken'), maar ook de economische dynamiek. Die is bepaald aan de hand van de ontwikkelingen in vijfjaars-perioden, van 1998/2003 tot en met 2012/2017. Terwijl de economische prestaties slechts gestaag wijzigen in de tijd fluctueert de economische dynamiek veel meer in de tijd. Ook hier is weer onderscheid gemaakt naar materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriënteerde en personengeoriënteerde activiteiten.

Tenslotte wordt, voor zover wij weten voor het eerst in Nederland, zicht gegeven op de economische prestaties van stationslocaties (het gebied binnen een straal van 500 meter van een treinstation). Voor de in totaal 392 stationslocaties van nog operationele treinstations is de werkgelegenheidsdichtheid bepaald als basis voor een rangordening. Tevens zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd (vanaf 1996) en is een onderscheid gemaakt naar vijf brede economische sectoren. Wat hun economische functie betreft zijn er namelijk verschillende typen stationslocaties.
Niet alleen is gekeken naar individuele stationslocaties, maar ook naar verschillen tussen typen stationslocaties en zijn verschillen in het relatief belang van stationslocaties tussen gemeenten en regio's bepaald.