Economische Toplocaties 2017
Special topic: Toegevoegde Waarde
 
Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

In 1998 verscheen in Elsevier voor het eerst een analyse van Peter Louter (destijds werkzaam bij TNO Inro) over de betekenis van locaties in termen van Toegevoegde Waarde. In de daaropvolgende jaren is die analyse nog een aantal maal uitgevoerd. Recentelijk zijn nieuwe gegevens over Toegevoegde Waarde beschikbaar gekomen (ontwikkeld door Stichting LISA en BREA) die een nauwkeuriger meting mogelijk maken. Bureau Louter heeft deze via geavanceerde GIS-methodieken omgezet naar scores voor specifieke locaties. Bovendien kunnen ruimtelijke patronen zichtbaar worden gemaakt. Zie hiernaast voor een illustratie in 3D.

Korte beschrijving inhoud rapport
Al 20 jaar maakt Bureau Louter analyses van de economische prestaties van gemeenten en regio's, waarvan 15 jaar in de vorm van 'ranglijsten'. De resultaten daarvan verschijnen elk jaar rond mei/juni in Elsevier. In die vijftien jaar zijn er verschuivingen opgetreden in de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens die worden gebruikt. Tevens zijn de inzichten in de factoren die van belang zijn voor het bepalen van 'economische prestaties' verschoven.
Dit jaar komt Bureau Louter daarom met een gloednieuwe methodiek om economische prestaties te meten. Twee wijzigingen zijn vooral van belang:

  • De lijst met indicatoren is gewijzigd.
  • De 'gewichten' die aan de verschillende indicatoren zijn toegekend om te komen tot een totaalscore zijn gebaseerd op het oordeel van een panel van 150 deskundigen.
Daarnaast zijn scores nu bepaald voor alle gemeenten (voorheen werden gemeenten met minder dan 10.000 inwoners gecombineerd met andere gemeenten tot er in totaal minstens 10.000 inwoners waren; ook in de nieuwe opzet gebeurt dat overigens nog voor het zeer kleine Rozendaal, dat bij Rheden is gevoegd) en zijn afzonderlijke scores bepaald voor materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriënteerde en personengeoriënteerde activiteiten.

Als special topic is dit jaar gekozen voor Toegevoegde Waarde als indicator voor economische prestaties.

Inhoud rapport
Ook dit jaar bevat het rapport weer een veelvoud aan ranglijsten, kaarten, tabellen en interpretaties die zicht geven op lokale en regionale verschillen in economische prestaties in Nederland. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe methodiek.

Naast de huidige ranglijst (gegevens over 2016) heeft Bureau Louter tevens met terugwerkende kracht de economische prestaties voor de jaren 1996-2016 bepaald. Daardoor kunnen ontwikkelingen in de tijd en trends worden blootgelegd.

Nieuw dit jaar is dat, naast de ranglijst voor de totale economische prestaties, tevens afzonderlijke ranglijsten worden opgesteld voor drie typen economische activiteiten, namelijk materiaalgeoriënteerde activiteiten, informatiegeoriënteerde en personengeoriënteerde activiteiten. Daaruit komen specifieke specialisaties van gemeenten en regio's naar voren, die op de totale ranglijst soms niet hoog scoren.

Uitgebreid wordt ingegaan op ruimtelijke verschillen in toegevoegde waarde in de periode 1996-2016 (voor globale ruimtelijke ontwikkelingen) en in de periode 2009-2016 (voor gedetailleerde ruimtelijke ontwikkelingen). Ingegaan wordt op de verdiende Euro's in regio's en gemeenten, op specifieke locaties en langs 'corridors' (bijvoorbeeld langs bepaalde snelwegen), niet alleen wat betreft de huidige situatie, maar ook wat betreft ontwikkelingen in de tijd.