Economische Toplocaties 2015
Special topic I: De Nieuwe Zeven Provinciën
Special topic II: Ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de winkelmarkt
Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

> <

  • De Nieuwe Zeven Provinciën

  • Ontwikkeling werkgelegenheid 2009-2014

  • Ontwikkeling toegevoegde waarde 1991-2014

  • Starters 1996-1998

  • Prognose ontwikkeling winkels

  • Prognose ontwikkeling kantoren

Korte beschrijving inhoud rapport
Naast de gebruikelijke ranglijsten en kaartbeelden met economische prestaties van gemeenten en regio's bevat het rapport van dit jaar twee 'special topics', namelijk:

  • De Nieuwe Zeven Provinciën: een nieuwe indeling van Nederland in zeven gebieden en een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen die gebieden.
  • Ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de winkelmarkt. Op beide markten is sprake van ingrijpende veranderingen ten opzichte van het verleden, onder andere minder groei en meer transformatie. Ingegaan wordt op huidige regionale verschillen en op verschillen in kansen en bedreigingen.
Daarnaast worden regionale lange termijn ontwikkelingen (de afgelopen 25 jaar) in indicatoren als de werkgelegenheid, de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit en de kennisintensiteit van de bedrijvigheid beschreven. Daarbij wordt een accent gelegd bij een aantal trendbreuken sinds het begin van de kredietcrisis (eind 2008).

Andere thema's die aandacht krijgen in het rapport zijn regionale verschillen in het aantal starters en trends daarin en de ontwikkeling van de werkloosheid.

Inhoudsopgave rapport
1 Ranglijsten economische toplocaties 2014
1.1 Ranglijsten gemeenten
1.2 Ranglijsten 29 kernsteden van stadsgewesten
1.3 Ranglijsten 46 regio's
   
2 Ruimtelijk-economische ontwikkelingen op lange en middellange termijn
2.1 Werkgelegenheid
2.2 Toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit
2.3 Kennisintensiteit van de bedrijvigheid
2.4 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
   
3 Special topic I: De Nieuwe Zeven Provinciën
3.1 Een nieuwe indeling van Nederland
3.2 Economische specialisaties en ontwikkeling werkgelegenheid
3.3 Ontwikkeling toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit
3.4 Overige ontwikkelingen
   
4 Special topic II: Ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de winkelmarkt
4.1 Situatie en ontwikkelingen op de kantorenmarkt
4.2 Prognoses ontwikkelingen op de kantorenmarkt
4.3 Situatie en ontwikkelingen op de winkelmarkt
4.4 Prognoses ontwikkelingen op de winkelmarkt
   
5 Overige thema's
5.1 Startende bedrijven
5.2 Ontwikkeling van de werkloosheid
   
I Gebiedsindelingen
II Methodiek opstellen ranglijsten
III Totale ranglijst gemeenten