Waar willen we wonen 2014
Thema: Woonaantrekkelijkheid, Woningprijzen en Welvaart

Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

Verschijningsdatum: medio juli

Naast de gebruikelijke ranglijsten en kaartbeelden van de woonaantrekkelijkheid van gemeenten en regio’s, staan in het rapport van dit jaar woonaantrekkelijkheidscans van de 46 gebieden uit de stadsgewestindeling van Bureau Louter. Dat biedt u heel snel inzicht in de sterke en zwakke punten van uw regio.

Ook staan in het rapport diverse analyses over het verband tussen woningprijzen en woonaantrekkelijkheid en over regionale ontwikkelingen in inkomen per inwoner sinds 1950. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of een toename van ongelijkheden in welvaart (de stelling van Piketty) ook voor Nederland gelden en wordt aandacht besteed aan regionale/gemeentelijke verschillen in andere aspecten van welvaart/welzijn dan inkomen (zoals vermogen, arbeidsparticipatie en sociale participatie).

Inhoudsopgave rapport

1Ruimtelijke verschillen in woonaantrekkelijkheid
1.1Hoe is woonaantrekkelijkheid gemeten?
1.2Ranglijst van gemeenten
1.3Woonaantrekkelijkheid en economische kracht
  
2Regionale woonaantrekkelijkheidsprofielen
2.1Scores op zeven rubrieken
2.2Profielen 46 regio’s
  
3Woonaantrekkelijkheid en woningprijzen
3.1Ruimtelijke verschillen in woningprijzen
3.2Verband woningprijzen en woonaantrekkelijkheid
  
4Ontwikkeling welvaart
4.1Nationale ongelijkheden in welvaart
4.2Ruimtelijke verschillen in inkomen sinds 1950
4.3Ruimtelijke verschillen in vermogen
4.4Ruimtelijke verschillen in arbeidsparticipatie
4.5Ruimtelijke verschillen in sociale participatie

Hieronder staat de ontwikkeling van het aandeel in het totale verdiende inkomen van de 1% en 10% inkomensontvangers met het hoogste inkomen. Deze gegevens zijn rechtstreeks ontleend aan de gegevens van Piketty ('Capital in the Twenty-First Century'), waarbij door Bureau Louter een correctie heeft plaatsgevonden voor een definitiewijziging van het begrip inkomen in 2001. De inkomensongelijkheden blijken de afgelopen veertig jaar nauwelijks te zijn toegenomen in Nederland, in tegenstelling tot sommige andere Westerse landen.