Economische Toplocaties 2014
Special topic: Sociaal-economische regioprofielen

Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

Naast de gebruikelijke ranglijsten en kaartbeelden met economische prestaties van gemeenten en regio’s, staan in het rapport van dit jaar sociaal-economische regioprofielen van de 46 gebieden uit de stadsgewestindeling van Bureau Louter. Dat biedt u heel snel inzicht in de sterke en zwakke punten van uw regio. Ter illustratie zijn hier de samenvattende sociaal-economische webdiagrammen van de hoogst en de laagst scorende regio weergegeven.

Hoogst scorende regioLaagst scorende regio

Inhoudsopgave rapport

1Ranglijsten economische toplocaties 2013
1.1Ranglijsten gemeenten
1.2Ranglijsten 29 kernsteden van stadsgewesten
1.3Ranglijsten 46 gebieden
1.4Regionale ontwikkelingen
  
2Sociaal-economische kenmerken van regio
2.1Een kort theoretisch raamwerk
2.2Een onderverdeling naar acht rubrieken
2.3De samenhang tussen rubrieken: een factoranalyse
  
3Een clustering van regio’s
3.1Een clustering op basis van factoranalyse
3.2Een alternatieve clustering van regio’s
  
4Sociaal-economische regioprofielen
  
 Bijlagen
  
IGebiedsindelingen
IIMethodiek opstellen ranglijsten
IIITotale ranglijst gemeenten
IVTechnische toelichting bij Sociaal-economische regioprofielen
VEen ruimtelijk-economisch kader
VIDe gelijkenis tussen regio’s