Waar willen we wonen?

Vraag PDF-bestand van rapport aan:
Uw naam*:
Uw functie:
Naam organisatie:
 
Vraag PDF-bestand aan
Velden met een * zijn verplicht
[!] Na klikken op knop opent uw emailprogramma met tekst uit dit formulier

Haren beste woongemeente; Haarlem aantrekkelijkste stad
Haren is dit jaar de winnaar van het jaarlijkse onderzoek van Elsevier en Bureau Louter naar de ‘beste woongemeente’, voor Bloemendaal en Naarden. Haarlem is de aantrekkelijkste stad om te wonen, gevolgd door Zwolle, Hilversum, Amersfoort en Amsterdam. Dat zijn enige resultaten van onderzoek dat Bureau Louter in opdracht van weekblad Elsevier heeft uitgevoerd, in samenwerking met de journalisten Arthur van Leeuwen en Ruud Deijkers.

Aan het onderzoek hebben maar liefst 101 indicatoren ten grondslag gelegen. Het relatief belang daarvan (het ‘gewicht’) om tot een totaalscore te komen, is dit jaar voor het eerst gebaseerd op een enquête, die door 6.700 personen is ingevuld. Ook werd in de enquête gevraagd om aan te geven binnen welke afstand zaken als voorzieningen (zoals winkels, horeca, onderwijs, zorg, enz.), werk en natuur bij voorkeur beschikbaar moeten zijn.

Wat staat er in het rapport?
Naast de totale ranglijst van gemeenten, bevat het onderzoeksrapport een schat aan extra informatie die niet in het artikel in Elsevier is opgenomen. Een greep hieruit:

  • Allerlei ranglijsten van gemeenten voor verschillende kenmerken die ten grondslag liggen aan het onderzoek, aangevuld met kaartbeelden.
  • In de enquête is gevraagd een rapportcijfer te geven voor zowel de huidige als de vorige woning, woonbuurt en gemeente. Via statistische analyses is vastgesteld welke kenmerken bijdragen aan een hogere waardering.
  • Ook is aan de hand van statistische analyses voor diverse aspecten (bijvoorbeeld misdaad, allerlei vormen van hinder, kenmerken van sociale samenhang) vastgesteld welke factoren bepalend zijn voor verschillen tussen gemeenten.
  • Naast de waardering voor de woonomgeving is tevens nagegaan welke kenmerken van de woonomgeving de feitelijke bevolkingsontwikkeling en verhuizingen bepalen. Dat leidde soms tot verrassende uitkomsten. Zo bepaalt de economische kracht van een gebied (en de kans op werk) slechts in beperkte mate de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wanneer men eenmaal ergens woont. De economie is echter wel degelijk zeer belangrijk bij het verklaren van gerealiseerde verhuisbewegingen.
  • Een pilotonderzoek om verschillen in de waardering niet te verklaren uit gemeentelijke scores voor kenmerken van de woonaantrekkelijkheid, maar uit scores per buurt. Binnen gemeenten kunnen namelijk grote verschillen bestaan tussen buurten, met name in steden.
  • Een uitgebreide toelichting bij de methodiek.

Voorbeelden toepassingsmogelijkheden in het beleid
Het onderzoek en de onderliggende gegevens bieden vele toepassingsmogelijkheden voor gemeentelijk of regionaal beleid. Enkele voorbeelden:

  • Citymarketing: Wat vinden mensen belangrijk en hoe scoort een gemeente daarop? Wat zijn de sterke punten die voor het voetlicht kunnen worden gebracht en wat zijn de zwakke punten waar wat aan gedaan zou moeten worden.
  • Prioritering in de gemeentelijke uitgaven. De analyses bieden inzicht in de kenmerken van de woonomgeving die mensen belangrijk achten. Voor de waardering van die kenmerken binnen een gemeente kan de enquête die nu onder inwoners verspreid over het land is gehouden, worden uitgezet onder de eigen inwoners. De gemeente kan dan worden vergeleken met het nationaal gemiddelde of met een groep andere gemeenten.
  • Beleid rond bevolkingskrimp. Daarin zijn verbanden tussen woonaantrekkelijkheid, verhuizingen van mensen en economie bepalend. Die kunnen worden blootgelegd via onderzoek dat voortbouwt op de bevindingen in dit rapport. Daarbij zijn ook de inzichten in de ‘afstandsgevoeligheid’ voor verschillende typen voorzieningen bruikbaar om te bepalen wanneer in dunbevolkte gebieden de leefbaarheid in het geding komt.