Voorbeeld Sociaal-Economisch Regioprofiel: Stadsgewest ’s-Gravenhage

Voor een groot aantal aspecten is de relatieve positie van 46 gebieden bepaald: hoe scoren zij vergeleken met de andere gebieden? Weergegeven is het stadsgewest ’s-Gravenhage. In het rapport Economische Toplocaties 2014 staan dergelijke regioprofielen voor alle 46 gebieden (23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden), inclusief een uitgebreide uitleg en een inhoudelijke interpretatie.

Dit type profielen kan door Bureau Louter ook worden opgesteld voor individuele gemeenten en voor eventueel gewenste andere typen gebiedsindelingen (bijvoorbeeld de 35 arbeidsmarktregio’s).
Daarvoor kunt u contact opnemen met ons (peter@bureaulouter.nl of 015-2682556).

Bestel Economische Toplocaties 2014

Stadsgewest Den Haag behoort tot het selecte gezelschap van topregio’s. Dat dankt de regio vooral aan hoge noteringen op het innovatiepotentieel (vooral het fundamenteel innovatiepotentieel; de ‘vermarkting’ blijft daarbij achter - zie het toegepast innovatiepotentieel), demografie, arbeidsmarkt en ligging en infrastructuur. De typering als topregio is niet onbedreigd. De regio heeft weinig ruimte, die bovendien duur is. Bedrijvigheid die de ruimte zoekt (industrie, distributie) zal dan ook niet snel kiezen voor de regio. En voor de glastuinbouw, een belangrijke pijler van de economie, zijn er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden. De regio kent dan ook de belangrijkste economische specialisaties in de non-profit sector en in kennisintensieve diensten. Het meest alarmerend is dat de economische prestaties gestaag teruglopen. Dit terwijl de demografische prestaties juist toenemen. Als gevolg van de ingrijpende bezuinigingen bij de Rijksoverheid heeft de regio op middellange termijn te kampen met een economische structuur waarin krimpsectoren overheersen. De groeiende bevolking zal dus waarschijnlijk steeds meer werk moeten gaan zoeken buiten de eigen regio. Het is de vraag of laag opgeleiden daarin zullen slagen.