Welkom bij Bureau Louter
Bureau Louter verricht studies op het terrein van Ruimtelijke Economie. Centraal daarbij staan ‘monitoring’ (hoe verloopt de economische ontwikkeling van gebieden), ‘benchmarking’ (hoe goed zijn de economische prestaties van een gebied vergeleken met andere gebieden) en ‘prognoses’ (welke economische ontwikkelingen zijn er te verwachten voor een gebied). Prognoses worden gemaakt met behulp van in eigen beheer ontwikkelde rekenmodellen. De verkregen kennis over ruimtelijk-economische ontwikkelingen wordt mede omgezet in adviezen aan overheden en kan worden gebruikt ten behoeve van contra-expertises.
NIEUW: Tools en ranglijsten van Bureau Louter
Regelmatig worden door Bureau Louter 'ranglijsten' opgesteld en tools ontwikkeld. Nieuwsgierig? Klik hier voor een recente selectie.
NIEUW: Economische toplocaties 2020

Al vele jaren stelt Bureau Louter een ranglijst op voor de economische prestaties van gemeenten en regio's. Daarnaast zijn dit jaar ook ranglijsten opgesteld voor de economische prestaties van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en voor de sociaal-economische dynamiek. Dit jaar worden de resultaten gratis beschikbaar gesteld. Download het rapport via onderstaande link.

Download 'Economische Toplocaties 2020' (gratis, PDF: 6.4 MB)

Naar gemeentelijke ranglijst

Economische prestaties per gebied en sector, 2001-2019
In de kaarten staan de ontwikkeling van het rapportcijfer voor economische prestaties in de periode 2001-2019 (links) en de verandering van het rapportcijfer in 5-jaars periodes (rechts). Daarbij is gebruik gemaakt van potentiaalscores: het gebied binnen een straal van twintig kilometer weegt mee bij het bepalen van de score voor een postcode, waarbij de bijdrage afneemt naarmate de afstand groter is.
Naast de totale economische prestaties kan nog een onderscheid worden gemaakt naar drie brede typen economische activiteiten.

Selecteer onderwerp
Totale bedrijvigheid
2001 1996-2001
Vul postcode in (alleen de vier cijfers):

Ontwikkeling Totale bedrijvigheid
in postcode 1053 en omgeving
(binnen 20 kilometer)

Rapportcijfer

Ontwikkeling rapportcijfer