Welkom bij Bureau Louter
Bureau Louter verricht studies op het terrein van Ruimtelijke Economie. Centraal daarbij staan ‘monitoring’ (hoe verloopt de economische ontwikkeling van gebieden), ‘benchmarking’ (hoe goed zijn de economische prestaties van een gebied vergeleken met andere gebieden) en ‘prognoses’ (welke economische ontwikkelingen zijn er te verwachten voor een gebied). Prognoses worden gemaakt met behulp van in eigen beheer ontwikkelde rekenmodellen. De verkregen kennis over ruimtelijk-economische ontwikkelingen wordt mede omgezet in adviezen aan overheden en kan worden gebruikt ten behoeve van contra-expertises.
NIEUW: Tools en ranglijsten van Bureau Louter
Regelmatig worden door Bureau Louter 'ranglijsten' opgesteld en tools ontwikkeld. Nieuwsgierig? Klik hier voor een recente selectie.
Economische toplocaties 2021 verschenen in Elsevier Weekblad

De resultaten van ons onderzoek 'Economische toplocaties' zijn weer verschenen in Elsevier Weekblad. Het artikel bestaat uit maar liefst 29 pagina's, vol met kaarten, figuren en tabellen (ranglijsten). De redacteuren Ruud Deijkers en Joris Heijn hebben onder andere een bezoek gebracht aan Bunnik, de nummer één wat betreft de economische prestaties van het MKB. Woerden en Gorinchem zijn de nummers twee en drie.
De top-3 voor de totale economische prestaties bestaat dit jaar uit Haarlemmermeer, 's-Hertogenbosch en Rotterdam.

Naar gemeentelijke ranglijst economische prestaties totale bedrijvigheid

Naar gemeentelijke ranglijst economische prestaties MKB

Beste woongemeente 2021 verschenen in Elsevier Weekblad

Het jaarlijkse artikel over het onderzoek van Bureau Louter naar de woonaantrekkelijkheid van gemeenten is in juli 2021 weer verschenen in Elsevier Weekblad. Dit jaar met als special topic een update van de enkele jaren geleden voor het eerst verschenen onderzoek van Bureau Louter naar de gemeentelijke brede welvaart, gebaseerd op 32 indicatoren. De top-5 bestaat uit Ameland, Dinkelland, Vlieland, Veere en Bloemendaal.

Naar gemeentelijke ranglijst woonaantrekkelijkheid

Naar gemeentelijke ranglijst brede welvaart

Verschenen 2021

De Staat van de economie van Zoetermeer 2021
De Staat van Zoetermeer 2021
Sociale en economische impact VWB-ziekenhuis
De Staat van Goeree-Overflakkee 2021
Economische toplocaties 2021 (in Elsevier)
Vastgoedmonitor NVM 2021
Dashboard Oss Moderne Maakstad
Monitor Economisch Programma Noord-Brabant
Economische positie Deventer
Ouderen op de woningmarkt Goeree-Overflakkee
Bedrijventerreinenonderzoek Ooststellingwerf
Relatiepatronen Noord-Veluwe 2021
Sociaal-Economische positie Oosterhout 2021
Sociaal-economische positie Houten 2021
Waar Willen We Wonen 2021 (in Elsevier)
Bedrijventerreinenonderzoek Aa en Hunze
Arbeidsmarktprognoses ROA 2021
Arbeidsmarktprognoses UWV 2021
Bedrijventerreinenonderzoek Het Hogeland
Bedrijventerreinenonderzoek provincie Fryslân

Verschenen 2013-2020 (selectie)

Waar Willen We Wonen 2020
Omgevingsanalyse Centrum VDT Apeldoorn
Functies van de binnenstad van Groningen
Relatiepatronen Hardenberg
Bedrijventerreinprognoses Emmen
Economische toplocaties 2019
Binnenstadsprofiel Groningen
Economische potenties ontwikkellocaties Groningen
UWV-prognoses zelfstandigen
Prognoses werkgelegenheid naar woonregio
UWV Regioschetsen arbeidsmarkt
UWV Regionale arbeidsmarktprognoses
Perspectieven Kennispark Haarveld Roden
Marktpotentie Ossebroeken 2, Beilen
Economische perspectieven Noordenveld
Binnenstadsprofiel Veenendaal
Binnenstadsprofiel Maastricht
Economisch profiel Drimmelen
Woonaantrekkelijkheid Terneuzen
Binnenstadsprofiel Enschede
Economische toplocaties 2018
Wonen en werken in binnensteden
Effecten verdubbeling N33
Marktpotentie Rooseveltstraat Leiden
Woonaantrekkelijkheid Tholen
UWV Arbeidsmarktprognoses 2018
Arbeidsmarkt Stedendriehoek Noord-Veluwe
Economische betekenis European Patent Office
Gemeentelijke prestaties in de bouwsector
Economie van de Duin- en Bollenstreek
Woonaantrekkelijkheid van Maastricht
Bedrijventerreinen in Zoetermeer
Bijstand in Zwolle
Economische Toplocaties 2017
Maritiem cluster Werkendam
Bedrijventerreinen Woerden
Herindeling Vijfheerenlanden
Innovatieve bedrijven in Delft
Marktanalyse Ossebroeken 2
Bedrijventerreinenanalyse Zuid-Drenthe
Bouwdynamiek in Nederland, 2002-2016
Arbeidsmarktanalyse Noordoostpolder
Relatiepatronen Noord-Groningen
Economische toplocaties 2016
Regioprofielen Cobouw
De staat van Flevoland
Het aerospace cluster in Zuid-Holland
Bedrijvenpark De Rotbrink Ommen
Marktonderzoek ROC Mondriaan
Economische Agenda Katwijk
Economische toplocaties 2015
Bestuurlijke heroriëntatie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Prognoses ruimtebehoefte Assen tot 2025
Prognoses vraag naar bedrijventerreinen Fryslân
De economie van de Duin- en Bollenstreek
De economie van Katwijk
Bijdragen Economische Verkenning Rotterdam 2015
Prognoses vraag naar bedrijventerreinen Emmen
Economische toplocaties 2014
Bedrijventerreinen in Oost-Groningen
Bedrijventerreinen in Eemsdelta
Bedrijventerreinen in Eemsdelta (samenvatting)
Interregionale relatiepatronen Leiden
Waar willen we wonen 2013
De arbeidsmarkt voor MBO techniek in Haaglanden
De arbeidsmarkt van de Stedendriehoek
Marktanalyse Plantage Middenlaan 52 Amsterdam
Delft in regionaal perspectief
Behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe tot en met 2030
Het regionale en lokale klimaat voor ruimtelijke investeringen
De arbeidsmarkt van de Leidse regio
(Top)sectoren in Zuidwest-Nederland
Economische toplocaties 2013
Relatiepatronen Hardenberg-Zwolle
De regionale arbeidsmarkt voor technici tot 2017
ICT in Zuid-Holland
Het Life & Health cluster in Nederland
Kennis maken met de Leidse regio
Logistiek in Zuidwest-Nederland
Vestigingsklimaatmonitor Limburg
Waar een WIL is, is een weg
 

Activiteiten Bureau Louter

Benchmarken
Economische prestaties
Woonaantrekkelijkheid
Prognoses ruimtevraag
Bedrijventerreinen
Kantoorruimte
Winkelruimte
Arbeidsmarkt
Verklarende modellen
Lokale verschillen in aantal starters
Lokale verschillen in werkgelegenheid
Verklarend model voor woningprijzen
Intergemeentelijke relatiepatronen


Voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2022 door Pim van Eikeren en Peter Louter.

'