Congres Elsevier

Op 23 oktober 2002 is in het Crown Plaza Den Haag Promenade een congres gehouden met als thema ‘Toplokaties, Waar is nog ruimte voor werk?’ Het programma was als volgt:

 • Welkom en opening door drs A. Van Leeuwen, projectleider research Elsevier
 • Prof. Drs. P.P. Kohnstamm, bijzonder hoogleraar Vastgoedkunde UvA/voorzitter SBV – dagvoorzitter
 • Prof. Dr. W. Derksen, directeur Ruimtelijk Planbureau – Na de Vijfde Nota
 • Drs. P.J. Louter, Bureau Louter – Economische toplocaties 2002 Bekijk de verkorte presentatie (Powerpoint, 2,5 MB).
 • Drs. C. Oudshoorn, directeur economische zaken VNO-NCW – Ruimte in de toekomst
 • Prof. Dr. P.P. Tordoir, directeur beleidsadvisering, Kamer van Koophandel Amsterdam – Stedelijke knooppunten
 • Prof. Dr. D.H. Frieling, agent Vereniging Deltametropool – De rol van de steden
 • Prof. Dr. E. Wever, Hoogleraar Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht – Nederland is meer dan de Randstad

Debat: Wat staat Nederland te doen om de economie te laten groeien zonder ruimte te verspillen? Met medewerking van:

 • Ir. H.S. Yap, adviseur PAU
 • Prof. Dr. P.P. Tordoir, directeur beleidsadvisering, Kamer van Koophandel Amsterdam
 • P. Nijhoff, lid Raad voor het Landelijk Gebied
publicaties-bureaulouter
publicaties-tno-inro
publicaties-erasmusuniversiteit
tijdschriften-en-boeken
tijdschriften-en-boeken