Terug naar vorige pagina
Kaartbeelden groeiprestaties Elsevier 2004.

De economische prestaties zijn gebaseerd op informatie over de structuur van de economie en over recente ontwikkelingen (‘groeiprestaties’) van onder andere de werkgelegenheid, het aantal starters, de uitgifte van bedrijventerreinen en de nieuwbouw van kantoorruimte. In de kaartbeelden zijn deze groeiprestaties weergegeven, niet voor de individuele gemeenten, maar voor gemeenten en gemeenten in hun omgeving. Op die wijze ontstaan inzichten in de ontwikkeling van de conjunctuur in regio’s. In tegenstelling tot andere resultaten van de economische prestaties zijn in de kaartbeelden niet de prestaties ten opzichte van het nationaal gemiddelde voor een jaar (dat altijd 6.5 is) gemeten. In de kaartbeelden kennen alle scores gemiddeld over zes jaar een cijfer 6.5. De opgaande en weer neergaande conjunctuur wordt daardoor duidelijk en het is ook zichtbaar welke regio’s veel last en welke weinig last hebben gehad van de neergaande conjunctuur.

1998
1999
2000
2001
2002
2003

Terug naar vorige pagina

Economische prestaties gemeenten 2003 (Elsevier 2004).

Terug naar vorige pagina

Economische prestaties regio's 2003 (Elsevier 2004).

Terug naar vorige pagina

Werkloosheid per gemeente per december 2003 (Elsevier 2004).